Zoeken
Zoeken op datum
Zoeken op onderwerp
Resetten
ENGIE realiseert functionele werking van de Nieuwe Sluis Terneuzen

Bunnik 15 november 2017 - Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts en de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen gaven op maandag 13 november 2017 de eerste officiële spadesteek voor de bouw van een van de grootste sluizen van de wereld. Sassevaart, een samenwerking van DEME, BAM, Van Laere en ENGIE gaat de Nieuwe Sluis Terneuzen bouwen. De bouw van de bedienings- en besturingsinstallatie van de Nieuwe Sluis Terneuzen is complex. Gezien ENGIE al de nodige expertise heeft opgebouwd met het project Modernisering Objecten Bediening Zeeland (MOBZ), is ze als partner van het consortium Sassevaart gevraagd zorg te dragen voor de functionele werking van de nieuwe sluis.

15 november 2017