Zoeken
Zoeken op datum
Zoeken op onderwerp
Resetten
Bestaande wijken energieneutraal dankzij innovatief zonnewarmtenet

ENGIE heeft, onder leiding van de TU-Delft, in een consortium van wetenschappers en bedrijven meegedaan in een onderzoek naar de haalbaarheid van een zonnewarmtenet in een bestaande jaren 30 wijk. Uit het onderzoek blijkt dat een zonnewarmtenet technisch en financieel haalbaar is om bestaande wijken te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Het concept is technisch uitgewerkt en voor een bestaande Haarlemse jarendertigwijk doorgerekend. Daarnaast is in een proefopstelling in The Green Village in Delft aangetoond dat het systeem werkt. Hiermee ligt er een ontwerp klaar voor het duurzaam verwarmen van huizen van een hele wijk, zonder dat een externe warmtebron nodig is. Dit onderzoek naar innovatieve warmtevoorziening in bestaande wijken past goed bij de ambitie van ENGIE om de leiding te nemen in duurzame verandering.

10 december 2020