Alkmaar, 16 februari 2017 – Met de positieve beslissing van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) en ENGIE om partner te worden, is een van de laatste stappen gezet op weg naar de realisatie van Ambigo, een unieke en innovatieve biomassavergassingsinstallatie in Alkmaar.

AMBIGO NE ISOGasunie New Energy, Royal Dahlman en ECN hebben eerder al groen licht gegeven voor het onderzoeks- en demonstratieproject. Naar verwachting kan de onderzoek- en demonstratiefaciliteit vanaf 2018 worden ingezet om reststromen biomassa, zoals afvalhout zeer efficiënt om te zetten in groen gas.

Ambigo is een onderzoeks- en demonstratiefaciliteit waar drie - door ECN bedachte - innovatieve Nederlandse technologieën (MILENA, OLGA en ESME) voor het eerst ter wereld gecombineerd worden in een industrieel proces om groen gas te produceren. Ze zorgen er samen voor dat in de installatie op een zeer efficiënte manier verschillende soorten biomassa kunnen worden omgezet naar groen gas.

Afvalstromen omzetten in groen gas
In een duurzame energievoorziening is een belangrijke rol weggelegd voor biomassa. Bij een efficiënte inzet van biomassa wordt dit eerst omgezet in hoogwaardige producten zoals geneesmiddelen, voedingsmiddelen en groene chemicaliën. Daarna komen transportbrandstoffen, energie en warmte aan de beurt. Op deze manier worden onze afvalstromen verminderd en wordt tegelijkertijd groen gas opgewekt.

Eerste gebruiker InVesta op het Energy Innovation Park
Ambigo zal worden gevestigd op het Energy Innovation Park in Alkmaar en zal daar als eerste partij gebruik gaan maken van de faciliteiten van InVesta, het expertisecentrum voor biomassavergassing en groen gas. InVesta faciliteert organisaties en bedrijven die praktijkonderzoek doen naar biomassavergassingstechnologie. Hiermee wil Alkmaar zich ontwikkelen tot internationale expertisehub op dit terrein.

***

Over Royal Dahlman
Royal Dahlman is een wereldwijd opererende leverancier van technologie gespecialiseerd in filtratie systemen voor de (petro-)chemische industrie en hightech componenten voor gasturbines. Aan de duurzame technologie portfolio van Royal Dahlman wordt invulling gegeven door Dahlman Renewable Technology (DRT). DRT en ECN werken al meer dan 15 jaar samen in de ontwikkeling van MILENA en OLGA technologie. Beide technologieën zijn gepatenteerde uitvindingen van ECN, die in nauwe samenwerking met DRT verder zijn ontwikkeld. DRT vercommercialiseerd deze technologieën wereldwijd. Kijk voor meer informatie op: www.royaldahlman.com/renewable

Over ECN
ECN is het grootste onderzoeksinstituut op het gebied van duurzame energie in Nederland. Met zo'n 500 medewerkers is ECN actief in projecten in zowel binnen- en buitenland, in samenwerking met de industrie, overheden en onderzoeksinstituten op het gebied van zonne-energie, windenergie, biomassa, energie-efficiency en environment & energy engineering. ECN is gevestigd in Petten, Amsterdam, Eindhoven. Kijk voor meer informatie op: www.ecn.nl

Over ENGIE
ENGIE Nederland bestaat uit ENGIE Energie en ENGIE Services. ENGIE Nederland is een toonaangevende energie en services groep met 6.400 medewerkers. Wij zijn de partij die vooroploopt en die, dankzij innovatieve en duurzame energieoplossingen, de energietransitie ook echt waarmaakt. Wij geven richting aan deze verandering en helpen klanten (bedrijven, instellingen en consumenten) de stap van fossiel naar 100% duurzaam en de beweging naar decentralisatie zo snel en kostenefficiënt te maken. ENGIE Nederland is onderdeel van de ENGIE Groep dat 154.950 medewerkers telt en in 2015 een omzet boekte van 69.9 miljard euro. Kijk voor meer informatie op: www.engie-services.nl

Over Gasunie New Energy
Gasunie New Energy richt zich op het opschalen van innovatieve, duurzame energieoplossingen. New Energy kijkt met name naar nieuwe technologieën die zich op kleine schaal hebben bewezen. Haar doel is om deze concepten samen met partners op te schalen naar commerciële toepassingen. Hierbij kijkt New Energy niet alleen naar de technologische en financiële aspecten, maar ook naar de maatschappelijke. New Energy is dochter van de N.V. Nederlandse Gasunie, die zorgt voor het gastransport in Nederland en Noord-Duitsland. Gasunie wil vanuit haar publieke rol en op basis van haar kennis en expertise op het gebied van gas bijdragen aan het welslagen van de energietransitie. New Energy geeft daar invulling aan. Kijk voor meer informatie op: www.gasunienewenergy.nl.