ENGIE wil een substantiële bijdrage leveren aan de houdbaarheid van onze wereld. Dat zit ‘m in alles wat wij doen en de wijze waarop wij dat doen.

MVO is geen project of dienst, maar een integraal onderdeel van de kernactiviteiten van ons bedrijf. In 2017 hebben we ons beleid verder verankerd in de organisatie en mooie resultaten geboekt. 

ENGIE laat duurzaamheid voor je werken
Ook de komende jaren staat duurzaamheid centraal bij ENGIE. De wereld verandert. We willen, in alles wat we doen, duurzamer worden. En: er komen steeds meer mogelijkheden om dat te realiseren. Door duurzame energie, door digitalisering, door techniek en door anders te werken. De ambitie vanuit onze strategie luidt niet voor niets ‘ENGIE laat duurzaamheid voor je werken’. ENGIE wil de leiding nemen in duurzame verandering. Integriteit en veiligheid blijven daarbij de basis in alles wat we doen. Zij vormen onze ‘license to operate’, ook voor de verdere ontwikkeling van ons bedrijf.

Unieke positie
ENGIE bekleedt in Nederland een unieke positie. We zijn in staat (energie)besparingen te realiseren, zelf duurzaam energie te produceren en te leveren en nieuwe technologische oplossingen mogelijk te maken. Daardoor kunnen we als geen ander duurzaamheid écht mogelijk maken. En zo onze klanten helpen om invulling te geven aan de eisen die de maatschappij aan hen stelt, waardoor hun continuïteit en winstgevendheid vergroot wordt.

MVO-Platform 
Ons MVO-beleid is gestoeld op een viertal pijlers: Mens, Milieu, Markt en Maatschappij. Omdat veel thema’s binnen deze pijlers met elkaar te maken hebben, is samenwerking vereist: tussen collega’s, afdelingen, de verschillende ENGIE-bedrijven alsook met ketenpartners. Dit jaar hebben we, mede daarom, besloten om op een andere manier te rapporteren over onze duurzaamheidsprestaties. We hebben een MVO-platform ontwikkeld waarop we gedurende het jaar onze voortgang rapporteren.. 
Kijk op engie.nl/mvo 

CO₂-uitstoot fors verminderd
ENGIE streeft ernaar om in 2030 CO2-neutraal te opereren.  Om deze ambitie te bereiken, werken we vanuit een CO2-reductieplan toe naar 2030. Tussentijds hadden we ons de ambitie gesteld om in 2019, 19% minder CO2 uit te stoten dan in 2013. Een ambitie die we nu al voorbij zijn gestreefd: we zitten al op 23%. Toch gaat het ons niet snel genoeg: als strijder voor een versnelde energietransitie moeten we zelf het goede voorbeeld geven. Daarom is onze tussentijdse ambitie nu bijgesteld tot 40% CO2-reductie in 2021 ten opzichte van 2017.

Meer MVO van ENGIE? Kijk op: engie.nl/mvo.