We willen ons continu blijven verbeteren, ondanks dat onze prestatie op het gebied van veiligheid de afgelopen jaren goed is geweest. Hierdoor zorgen we ervoor dat de veiligheidsstandaard van ENGIE NL bepalend is voor hoe wij ons organiseren en werken.

Opstellen van verbetervoorstellen

Een van de doelen die we onszelf gesteld hebben is ‘het opstellen van verbetervoorstellen waardoor we meer leren van incidenten’. Hiervoor hebben we een werkgroep (REX werkgroep) samengesteld die de hoog potentiële incidenten onderzoekt en verbetervoorstellen bedenkt om herhaling van deze incidenten te voorkomen. Uit de analyse blijkt dat de volgende vier hoog potentiële incidenten het meest voorkomen:

De uitkomsten van de analyse bevestigen het beeld van de laatste jaren en laten zien dat we hier blijvend aandacht aan moeten besteden. Om herhaling van incidenten te voorkomen, is de REX-werkgroep bezig met het concretiseren van nieuwe interventies.

Er zijn drie hoofdlijnen geïdentificeerd waar de nieuwe interventies in passen, te weten:

Door ons op deze hoofdlijnen te concentreren geloven we erin dat de kans op ernstige incidenten substantieel wordt verminderd. De interventies binnen deze hoofdlijnen zijn eind 2018 geïmplementeerd en we hebben deze in 2019 geëvalueerd zodat we ze kunnen bijsturen.

Leren van incident door vlamboog tijdens inspectiewerkzaamheden

Tijdens inspectiewerkzaamheden van een elektrische installatie vond een ernstig incident plaats. Bij het incident liep een ENGIE elektriciteitsinspecteur brandwonden op als gevolg van een vlamboog. De definitieve oorzaak van de vlamboog is na diepgaand onderzoek helaas niet aangetoond. Wel is vastgesteld dat niet conform de juiste norm is gewerkt. Om herhaling van dit soort incidenten te voorkomen, zijn aanbevelingen gegeven. De aanbevelingen richten zich op het beter borgen van werken conform deze norm en het bewuster beheersen van de risico’s.

Aan de hand van het uitgevoerde onderzoek is het incident, via Return on Experience (REX), voorgelegd aan een landelijke werkgroep. Deze werkgroep heeft een voorstel gedaan om de bewustwording ten aanzien van het kortsluitrisico op landelijk niveau te verbeteren. Om dit risico te verminderen is:

Met deze nieuwe interventies willen wij onze mensen nog beter beschermen tegen vlamboogrisico’s.