Integriteit is een lastig en voor velen ongrijpbaar onderwerp. Want wanneer ga je over de schreef? “Soms is dat heel duidelijk, maar soms heb je niet eens door dat je iets doet wat eigenlijk niet kan”, vertelt Marijke van der Ploeg, Manager Accounting, Reporting & Control bij ENGIE. “Al onze 6.200 collega’s doen elke dag hun werk vanuit de beste intenties. Natuurlijk zijn er veel duidelijke grenzen: we hebben regels waar we ons aan moeten houden. Doe je dat niet, dan handel je niet integer. Maar er is ook een groot grijs gebied.”

Om integriteit concreet te maken binnen ENGIE ontwikkelde Marijke samen met collega’s de training ‘Integriteit op tafel’. “Tijdens de training behandelen we specifieke voorbeelden, waarmee we het grijze gebied inkleuren. Vragen als ‘wat mag ik met restmateriaal doen?’, ‘Hoe ga ik met afval om?’, ‘Mag ik nevenactiviteiten buiten ENGIE uitvoeren?’ en ‘Mag ik relatieschenken aannemen en uitdelen?’ passeren de revue. Over dergelijke onderwerpen maken we afspraken, die bijvoorbeeld vastliggen in onze bedrijfscode.” Ook heeft ENGIE een integriteitskompas ontworpen, dat zowel tijdens als na de training geldt als handvat voor integer handelen. Het kompas geeft met een aantal slimme tips en kritische vragen richting in hoe integer te handelen.

Zelf aan de slag

In totaal zijn er nu drie pilottrainingen gegeven aan een grote groep leidinggevenden. “We hebben hen opgeleid om zelf met het onderwerp aan de slag te gaan, bijvoorbeeld met hun team, zodat ze ook anderen kunnen helpen op dit vlak. In de training krijgen zij tips, richtlijnen en technieken om goede gesprekken te voeren met collega’s over integriteit en hoe zij in de praktijk kunnen handelen.” De training begint met een webinar, vervolgens komt de groep een dag bij elkaar voor een sessie onder leiding van een externe trainer. Tot slot is er een terugkomdag waarop praktijkdilemma’s besproken worden, de intervisie.

Kennis delen en in de praktijk brengen

Over de uitkomsten van de training communiceert ENGIE intern via bijvoorbeeld het personeelsblad en het intranet, om ook overige collega’s meer duidelijkheid te bieden over integriteit. Ook het integriteitskompas is hier gepubliceerd. “Daarnaast is het natuurlijk de bedoeling dat deelnemers van de training hun kennis met hun teams en collega’s delen en in de praktijk brengen.”

Moedig omgaan met morele dilemma's

Deelnemers aan de training geven aan dat het voor hen duidelijker is welke grenzen er zijn en dat ze handvatten hebben gekregen wanneer ze in een situatie zitten waarover ze twijfelen. Juist dan is het namelijk van belang integriteit bespreekbaar te maken. Het is belangrijk om niet in je eentje te bepalen welke (r)eactie passend is en wat de consequenties hiervan zijn maar dit samen te doen met collega’s of een leidinggevende. “Ons integriteitsstatement is ‘Wij zijn moedig als we te maken krijgen met morele dilemma's en nemen onze professionele verantwoordelijkheid om ethisch te handelen.’ Dat betekent dat we lef tonen om dingen die lastig zijn toch bespreekbaar te maken en aan te pakken. Met deze training hebben we een mooie stap gezet om dit statement in de praktijk te brengen”, besluit Marijke.