Wat is circulaire economie en hoe breng ik deze zienswijze en manier van werken onder de aandacht bij collega’s? Het antwoord op die vraag is de serious game ‘de Circuleraar’. De game leidt collega’s in vijf modules op tot expert en is ontwikkeld door ENGIE en Onefutureplay.

Het doel
Om collega’s in contact te brengen met onze recent ontwikkelde visie en werkwijze op het gebied van circulaire economie, hebben we een ‘serious game’ ontwikkeld. Hiermee leiden we mensen op tot ‘expert’ en zorgen we ervoor dat we beter in staat zijn circulariteit toe te passen in het dagelijkse werk én dit over te brengen op anderen. Zo verspreiden we samen het gedachtegoed!

Hoe werkt het?
De game zorgt ervoor dat deelnemers spelenderwijs leren over wat circulaire economie eigenlijk is en hoe we circulair kunnen handelen. Gedurende vijf modules worden medewerkers onder begeleiding van een coach opgeleid tot ‘Circuleraar’. De game richt zich stapsgewijs op verschillende leerdoelen, zoals algemene kennis, specifieke circulaire vaardigheden en circulaire normen en waarden. De game is in te zetten bij klantenteams, van handyman tot en met contractmanagers.

Nieuwe manier van leren
De game is getest bij een klantenteam en is goed ontvangen! Er is een juiste balans tussen spel en inhoud, wat zorgt voor veel positieve reacties door de gebruikers. De game is vanaf nu algemeen beschikbaar binnen ENGIE en het doel is om deze in te zetten bij klantenteams om zoveel mogelijk van onze mensen ‘Circuleraar’ te maken.