Ieder jaar kiest The Green Quest een missie voor verduurzaming in het bedrijfsleven uit. In 2017 zocht The Green Quest naar duurzame oplossingen voor de Hanzehogeschool in Groningen. Op 16 mei 2017 werd het adviesrapport aan het College van Bestuur gepresenteerd.

Header-maatschappij

Belangrijkste conclusies uit het rapport:

0% aardgas in 2025 gaat volledig lukken

De Hanzehogeschool committeert zich volledig aan de uitkomsten van The Green Quest 2017. Paul van der Wijk, lid van College van Bestuur van de Hanzehogeschool: “Ik ben enorm trots op het rapport. We hebben heel bruikbare adviezen gekregen, waar we ook volmondig ja tegen hebben gezegd. Wat ik mooi vind, is dat er echt naar oplossingen is gezocht. Er is niet gezegd: ‘het kan niet of het is moeilijk’. We gaan het gewoon doen.” Zo kan de Hanzehogeschool haar restafval met 92% verlagen door bijvoorbeeld scheiding bij de bron en preventie van afval. Maar de grootste slag is te maken door te stoppen met aardgas. Het doel dat voorafgaand aan de start van The Green Quest werd gesteld was 0% aardgas in 2025 en dat gaat volledig lukken. Mits de Hanzehogeschool de adviezen uit het rapport opvolgt.

‘We gaan ervoor’

Van der Wijk: “Op de Campus gaan we met aardwarmte werken. In de binnenstad zijn we in monumentale gebouwen gevestigd, wat de uitdaging iets groter maakt. Maar technisch lijkt het allemaal mogelijk. Het vraagt een voorinvestering, maar uiteindelijk levert die investering zelfs wat op. We gaan er dus volledig voor.”

Adviezen bieden perspectief voor gehele onderwijssector

Het adviesrapport is het resultaat van de negende missie van The Green Quest, een zoektocht naar oplossingen om groener en duurzamer te ondernemen, terwijl het ook besparingen op de bedrijfsvoering moet opleveren. Het rapport is tot stand gekomen door een samenwerking van het Green Team - een team van zes bekende duurzaamheidsexperts - , een team van technische experts van ENGIE Nederland en SUEZ Recycling en vele lectoren, studenten, leveranciers en (facilitair) medewerkers van de Hanzehogeschool Groningen. Eerder leverde The Green Quest al besparingen op bij onder andere ABN AMRO, FrieslandCampina en Center Parcs.

Omdat wij ons kunnen voorstellen dat een duurzame bedrijfsvoering ook voor andere onderwijsinstellingen cruciaal is, delen wij het adviesrapport graag op deze pagina. U kunt het adviesrapport hieronder downloaden.