Gesterkt door het Klimaatverdrag van Parijs heeft ook de Nederlandse overheid eisen bepaald op het gebied van energie-efficiëncy. Weet u al aan welke eisen wet- en regelgeving uw bedrijf moet voldoen? Om u wegwijs te maken in de wir war van energieregelingen heeft ENGIE een gratis whitepaper ontwikkeld.

20170523 whitepaperDe eisen voor energie-efficiency gelden voor iedere eigenaar, huurder, verhuurder of gebruiker van een bestaand gebouw of industriële locatie. De overheid verplicht al deze partijen om zuinig met energie om te gaan. Het maakt daarbij dus niet uit of het om een kantoor, loods, winkel, zorginstelling, school of fabriek gaat.

Whitepaper 'Van Label C tot EED'

Waaraan moet uw bestaande bedrijfsgebouw of fabriek minimaal voldoen? En wat moet u allemaal doen om binnen de regels te opereren? ENGIE ziet het als haar taak om onze klanten wegwijs te maken in deze wetten, regelingen, uitzonderingen en vrijstellingen rondom energiebesparing voor bedrijven. Daarom hebben we een whitepaper ontwikkeld waarin we de belangrijkste eisen toelichten:

Download gratis de whitepaper 'Van Label C tot EED'.

Dwangsommen en boetes

Om de doelstellingen op nationaal en Europees niveau te kunnen halen, zal de wet- en regelgeving waarschijnlijk alleen maar strenger worden. Er zijn intussen twintig extra handhavers bij diverse omgevingsdiensten aangesteld die actief optreden. Zij kunnen forse sancties opleggen in de vorm van dwangsommen of boetes.