ENGIE hecht veel waarde aan continue instroom, behoud en ontwikkeling van jonge, goed opgeleide en getalenteerde vakmensen en investeert graag in hen. Voor de ontwikkeling van deze vakmensen werkt ENGIE als sinds 2006 samen met Goflex, het opleidingsbedrijf in de techniek. En met succes!

Op donderdag 11 juli 2019 tekenden ENGIE's CEO Han Blokland, ENGIE's CHRO Marleen Prins en Peter van Winssen, directeur van Goflex/Vakwijs een overeenkomst waarmee ze hun partnership verstevigen. Met dit convenant wordt het opleidingstraject voor jonge nieuwe medewerkers naar een nog hoger platform getild.

Goflex en Vakwijs als strategische partner
ENGIE kiest hiermee Goflex als een van haar strategische partners met betrekking tot het faciliteren van medewerkers in technische opleiding voor het niveau BBL2, 3, en 4 (Lassers, fitters, Elektromonteurs, installatiemonteurs, servicemonteurs). Bovendien kiest ENGIE Vakwijs (zusterbedrijf van Goflex) als een van haar strategische partners met betrekking tot het bij- en herscholen van vaktechnische medewerkers van ENGIE.

Dit partnership betekent dat wij samen aan de slag gaan met een intensief ontwikkelingsprogramma. Het programma richt zich op verrijking en intensivering van het opleidingstraject van de medewerkers-in-opleiding en ook op het verbeteren van het opleidingsklimaat op de verschillende leerwerkplekken (training van de werkbegeleiders, borgen van de passendheid van de leeropdracht, samenwerking bij opdrachten enzovoorts).

De gezamenlijke doelstelling is een hoger opleidingsrendement, het creƫren van meer betrokkenheid van ENGIE tijdens het traject, versterking van de samenwerking in de begeleiding en daarmee een kwalitatief en kwantitatief hogere instroom van jonge nieuwe medewerkers bij ENGIE.