“Om duurzaamheid te kunnen realiseren, zijn we continu in gesprek met onze leveranciers om meer besparingsmogelijkheden of innovaties te ontdekken. Maar dat is niet voldoende. Een gedegen leveranciersbeoordeling is onmisbaar om zeker te zijn dat leveranciers een bijdrage leveren aan onze eigen ambities op het gebied van ketenverantwoordelijkheid en het bieden van duurzame oplossingen aan onze klanten”, stelt Aad Zwinkels, category manager sourcing voor ENGIE Services.

MVO-leveranciersbeoordeling

In 2017 is een nieuwe uniforme manier voor leveranciersbeoordeling geïntroduceerd voor heel ENGIE Nederland. Een systeem met lokale flexibiliteit dat voor elk ENGIE bedrijf toepasbaar is en toch één landelijk beeld geeft. De ontwikkelde beoordelingsmethodiek sluit aan op het leveranciersselectieproces en bouwt voort op de bestaande methodiek.  Daar zijn specifieke MVO-criteria aan toegevoegd (zie kader). Voor de uitrol heeft ENGIE een nieuwe enquête voor de beoordeling van leveranciers ontworpen en een tool geïmplementeerd, waarmee de enquête online wordt afgenomen. Eind 2017 zijn 258 beoordelingen verstuurd met een respons van 65%. Bij de beoordeling zijn medewerkers betrokken die regelmatig contact hebben met de leveranciers en de contracthouders van Sourcing. Al met al zijn de leveranciersbeoordelingen nu efficiënter, makkelijker, persoonlijker én flexibeler.

Beoordeling op bijdrage aan MVI-doelen

Hoewel het nog te vroeg is om conclusies te verbinden aan de eerste uitkomsten, verwacht Aad dat het nieuwe beoordelingsproces gegronde keuzes in samenwerkingen mogelijk maakt en zo een bijdrage levert aan de doelen met betrekking tot maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). “In 2018 worden het proces en de tool breed ingezet en evalueren we de mate waarin dit bijdraagt aan het selecteren van de juiste leveranciers op MVO-gebied. Zo halen we met een effectieve beoordeling meer uit onze leveranciersrelaties.”

MVO-criteria opgenomen in onze leveranciersbeoordeling

  • Duurzame oplossingen: de mate waarin een leverancier ENGIE helpt bij het ontwikkelen van duurzame oplossingen voor de klant.
  • Pro-activiteit: de mate waarin een leverancier proactief duurzame en innovatieve producten en diensten aanbiedt.
  • MVO-vragen: de mate waarin een leverancier adequaat reageert op MVO vragen van ENGIE en inzicht geeft in haar duurzaamheidsprestaties.
  • Transparantie: de mate waarin een leverancier transparant is over de duurzame prestaties van een product of dienst en aantoont hoe de verhouding prijs/kwaliteit verandert t.o.v. conventionele oplossingen.
  • Compliance: de mate waarin een leverancier wet- en regelgeving naleeft en de door ENGIE of haar klanten opgelegde regels en standaarden naleeft op het gebied van o.a. HSE.