Eindhoven 6 juni 2018 – ENGIE is via BIC Utility BV voor de volgende 15 jaar technologie –en energiepartner voor de Brainport Industries Campus (BIC) te Eindhoven. Voor het eerste cluster op de BIC verzorgt ENGIE een eigen duurzame energiecentrale. ENGIE exploiteert gedurende 15 jaar via een DBFMO principe de duurzame energievoorziening voor alle BIC huurders zodat zij zich kunnen focussen op de corebusiness. Bovendien verzorgt ENGIE de nodige zeer specialistische installaties (utilities) ten behoeve van specifieke industriële productieprocessen.

BIC social 2Brainport Industries Campus: de fabriek van de toekomst

Wie vanuit noordelijke richting Eindhoven binnenkomt, kan er niet omheen: daar verrijst een kenmerkend groen gebouw: cluster 1 van het Brainport Industries Campus (BIC), goed voor 65.000 m² aan vloeroppervlak en een contractwaarde van €20 miljoen. In opdracht van V.O.F. Brainport Industries Campus ontwikkelt en realiseert SDK Vastgoed het eerste cluster. De buitenwanden staan, maar binnen wordt nog hard gewerkt om het gebouw gereed te maken. BIC voorziet huisvesting voor een groot aantal bedrijven en organisaties uit de hightech toelever- en maakindustrie. ‘De Fabriek van de Toekomst’ is cruciaal in de ontwikkeling van Brainport Regio.

Optimale duurzaamheid én gasvrij

ENGIE heeft samen met het Energiefonds van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) BIC Utility BV opgericht. Binnen dit bedrijf verzorgt ENGIE primair alle utilities voor alle toekomstige huurders. Denk hierbij aan ‘reguliere’ voorzieningen als warmte -en koude, elektriciteit en water, maar ook aan meer specialistische diensten ten behoeve van productieprocessen zoals perslucht, demiwater, stikstof en vacuüm. Ook voorziet ENGIE het eerste cluster met ca. 8.800 nieuwste generatie zonnepanelen. Verder wordt, waar mogelijk, uitsluitend gebruikgemaakt van ledverlichting. Per huurder wordt een ‘Pay-per-use’ concept gehanteerd. Om de betrokkenheid van ENGIE te verankeren, huurt het als duurzame partner van de Brainport Industries Campus ruimte in de Fabriek van de Toekomst. Vleugels, Commercieel Directeur ENGIE Services Zuid: “Bij alles wat ENGIE en haar partners doen zijn duurzaamheid en innovatie de sleutelwoorden. Met deze werkwijze bewijzen we dat werken zonder gasaansluiting nu al kan want de BIC draait 100 procent gasvrij”.

Duurzame continuïteit en toekomst gewaarborgd

Om ervoor te zorgen dat de BIC niet alleen duurzaam is, maar ook duurzaam blijft, worden alle processen van de huurders binnen één tot twee jaar aan een nadere analyse onderworpen. Indien een bepaalde huurder bijvoorbeeld veel restwarmte genereert, dan kan deze warmte worden afgevangen en via het distributienetwerk van BIC bij een huurder worden ondergebracht die juist extra warmte nodig heeft. Hetzelfde geldt voor alle andere utilities die BIC Utility voor de huurders verzorgt. Op deze manier wordt de onderlinge verbondenheid van alle betrokken bedrijven nog slimmer en duurzamer. Omdat de continuïteit van levensbelang is voor huurders, wordt een hoge uptime gegarandeerd. Deze garantie kan worden waargemaakt omdat ENGIE altijd professionals klaar heeft staan voor onderhoud, beheer, kwaliteitscontrole en procesverbetering.

Over ENGIE Nederland

ENGIE Nederland bestaat uit ENGIE Services en ENGIE Energie en is een toonaangevende services en energie groep met 6.200 medewerkers. ENGIE is dé partij die vooroploopt en die, dankzij innovatieve en duurzame energieoplossingen, de energietransitie ook echt waarmaakt. Zo geeft ENGIE richting aan deze verandering door haar klanten (bedrijven, instellingen en consumenten) te helpen de stap van fossiel naar 100% duurzaam en de beweging naar decentralisatie snel en kostenefficiënt te maken. ENGIE Nederland is onderdeel van de ENGIE Groep dat 150.000 medewerkers telt en in 2017 een omzet boekte van 65 miljard euro.

Over Brainport Industries Campus