Inzicht is de eerste stap naar energiereductie en een duurzame bedrijfsvoering. Immers, meten is weten. Om klanten inzicht te geven in het energieverbruik van hun organisatie en ze te helpen bij het maken van duurzame keuzes op het gebied van energie- en kostenbesparing ontwikkelde ENGIE een online tool: EnSights. Bedrijven willen wel energie besparen, maar weten vaak niet waar ze moeten beginnen om het energieverbruik en de CO₂-uitstoot effectief terug te dringen.

Besparingen identificeren

Met de online tool EnSights kunnen bedrijven besparen op onnodig elektriciteits- en gasverbruik. EnSights kan op basis van zelf gekozen indicatoren, zoals het verbruik per FTE, vierkante meter of bedrijfsuren, verschillende locaties met elkaar vergelijken en besparingsmogelijkheden identificeren. Als eenmaal duidelijk is waar besparingsmogelijkheden liggen, kunnen bedrijven hier actief op sturen. Bijvoorbeeld met maatregelen als het verduurzamen van de schil van een gebouw, het anders afstellen van installaties, het doorvoeren van een gedragsverandering en/of het optimaliseren van bedrijfsprocessen. De informatie die zij verkrijgen met EnSights is bovendien zeer relevant voor audits, bijvoorbeeld voor certificering op de CO2- of MVO-prestatieladder.

Zo helpt EnSights klanten hun processen en organisatie te verduurzamen en versnellen we samen de energietransitie.