In haar streven om voorop te lopen in duurzame verandering, vervult ENGIE zelf een voorbeeldfunctie. We zoeken continu naar mogelijkheden om onze eigen processen, diensten én gebouwen te verduurzamen. Vanuit die missie renoveerde ENGIE haar regiokantoor in Zaandam volledig. De aanpassingen leverden ENGIE het BREEAM-in-Use-Asset- en het BREEAM-in-Use-Beheercertificaat ‘very good’ (drie sterren) op.

Energielabel van F naar A

Tijdens de renovatie verving of reviseerde ENGIE alle gebouw gebonden installaties. Zo plaatsten we onder meer luchtbehandelingskasten met warmteterugwinning, nieuwe LED-verlichting en nieuwe cv-installaties. Ook hebben we het warmwatersysteem bij wastafels weggehaald. Door de grondige verbouwing steeg het energielabel van een F- naar een A-label, zonder concessies te doen aan het comfort. 

Meetbaarheid prestaties gebouw en beheerPrint

BREEAM-in-Use is een instrument dat de duurzaamheidprestatie van een bestaand gebouw monitort. In ons geval de prestaties van de asset (het gebouw) en het beheer. Deze onderdelen worden beoordeeld op negen verschillende duurzaamheidscategorieën, waaronder management, gezondheid, energie, en afval. Doel van BREEAM-NL In-Use is om bestaande gebouwen continu te verbeteren.

ENGIE helpt opdrachtgevers bij BREEAM-certificering

Met het behalen van het BREEAM-in-Use certificaat toont ENGIE aan serieus werk te maken van de verduurzaming van de eigen organisatie. Daarnaast wil ENGIE opdrachtgevers de helpende hand reiken bij het behalen van hun BREEAM-certificering. Leendert Lam, senior project developer bij ENGIE: “Voor het behalen van zo’n certificaat is het aanleveren van bewijslast vaak essentieel. Zo moet een klant bijvoorbeeld aantonen dat zij warmte terugwinnen. Als wij daarvoor toch al het onderhoud en beheer doen, is het voor ons een makkelijke stap om die bewijslast dankzij bijvoorbeeld foto’s en productspecificaties aan te leveren en zo de klant te helpen bij het behalen van hun BREEAM-certificering. Daarmee bespaart een opdrachtgever aanzienlijke kosten, doordat er dan geen externe expert meer ingehuurd hoeft te worden om die bewijslast op te halen.”