Op het terrein van de ENGIE centrale Burgum is deze maand een drijvend zonnepark in bedrijf genomen. Het is het tweede drijvende zonnepark van ENGIE in Nederland. Eind 2017 is al eerder een drijvend zonnepark bij het ENGIE kantoor in Zaandam gerealiseerd. Het drijvende zonnepark bij Burgum is uniek doordat de drijvende opstelling naast een identieke opstelling op land ligt. Dit maakt exacte datavergelijking mogelijk met als doel het optimaliseren van beschikbare ruimte en elektriciteitsopbrengst.

Optimale benutting van ruimte
De aandacht voor zonne-energie groeit. De vraag stijgt en de toepassingen worden steeds diverser. Zonne-energie biedt veel kansen om de energietransitie een verdere vlucht te geven en de CO₂-uitstoot te beperken. Zonnepanelen zijn natuurlijk niet nieuw, maar de toepassing om ze in het water te laten drijven zien we in Nederland nog maar weinig. De verkenning van nieuwe toepassingen is essentieel in een land waarin de ruimte beperkt is.

Kennisontwikkeling drijvende zonnepanelen
Beide drijvende parken zijn beperkt in omvang maar de potentie is groot. De pilotprojecten leveren informatie op over de techniek van installeren op het water. Hoe gedragen de panelen zich bij deining en hoe reageert het materiaal als het water bevroren is? Daarnaast is natuurlijk van belang om te meten wat de extra elektriciteitsopbrengst van dergelijke watergebonden parken is. Door de natuurlijke verkoeling van het water worden de zonnepanelen minder warm en wekken ze meer elektriciteit op. Het temperatuurverschil kan oplopen tot ruim 20 graden. Daarnaast weerkaatst het zonlicht op het water waardoor een hogere opbrengst mogelijk is. De voorspellingen voor de extra elektriciteitsopbrengst lopen uiteen van 10 – 25 %, maar de enige manier om dat vast te stellen is het daadwerkelijk realiseren en vervolgens meten van de resultaten.

Combineren drijvend en land gebonden zonnepark
De 144 drijvende panelen bij de centrale Burgum zijn onder een hoek van 12 graden geplaatst. De opbrengst van deze panelen wordt vergeleken met de opbrengst van grondgebonden zonnepanelen op een aangrenzend veld. Deze panelen staan onder dezelfde hoek van 12 graden, zijn van hetzelfde type en staan direct naast de panelen in het water waardoor ze dezelfde hoeveelheid zonuren krijgen. Dit maakt een exacte vergelijking mogelijk.
ENGIE richt zich ook op de ontwikkeling van verplaatsbare zonnesystemen, zodat bepaalde terreinen die niet permanent bezet kunnen worden, toch bruikbaar worden voor de inrichting van zonneparken. De focus wordt gelegd op totaaloplossingen van eigen ontwikkeling tot realisatie bij klanten en van onderhoud tot de elektriciteitscontracten.

Meer informatie over de mogelijkheden van zonnepanelen.