Recent is de stoomleiding van Groningen Seaports geïnspecteerd door middel van een hightech drone. Deze drone, uitgerust met een 100 megapixel- en infrarood camera, heeft de leiding digitaal in kaart gebracht. Dit levert naast tijdwinst ook een hoop beter bruikbare informatie op. Voor deze inspectie is ENGIE een samenwerking aangegaan met Eyefly en Vliegend.nl.

Strenge eisen voor unieke inspectieDrones inspectie

Voor de uitvoering moet er aan strenge eisen worden voldaan. Onder andere doordat er over industriële gebieden gevlogen wordt met kans op explosiegevaar (ATEX). Daarnaast moeten ook alle bedrijven toestemming geven om over hun terrein te mogen vliegen. Een organisatorisch uitdagend project. ENGIE heeft de primeur om op zo’n grote schaal te inspecteren met een drone.

Waarom een drone?

De voornaamste reden om te gaan inspecteren met drones is omdat het betrouwbaardere informatie oplevert. In plaats van steekproefsgewijs meten, wordt er een nauwkeurige inspectie van de gehele leiding gedaan. ENGIE digitaliseert deze informatie om in de volgende jaren gemakkelijk afwijkingen te kunnen detecteren. Denk hierbij aan verzakkingen, corrosie en aantasting van de coating.

Samenwerking ENGIE

Om de drone-inspecties te kunnen uitvoeren is ENGIE een samenwerking aangegaan met meerdere partijen. Eyefly is ingeschakeld voor de uitvoering van de daadwerkelijke vluchten. Deze partij beschikt over de ROC (RPAS Operator Certificate) vergunning om daadwerkelijk te mogen vliegen. Vliegend.nl vult dit aan door technische consultancy en ondersteuning te bieden bij de uitvoering van de vluchten.
Het beheer en onderhoud voert ENGIE samen uit met HDM Pipelines. 

Drone inspectie is de toekomst

Door in te zetten op het gebruik van drones bij onderhoud is er een nieuwe stap gezet in de richting van nauwkeurige en efficiëntere manier van inspecteren.