Bunnik, 10 januari 2020 – ENGIE heeft Hydreco Geomec overgenomen. Met deze overname wordt ENGIE marktleider en versterkt ze haar slagkracht op het gebied van aardwarmte. Hydreco Geomec is een sterk groeiend bedrijf op gebied van aardwarmte ontwikkeling en productie met een solide missie: met geothermische warmte bijdragen aan de transitie naar duurzame energie. Deze missie past perfect in de ambitie van ENGIE om leiding te nemen in duurzame gebiedsontwikkeling.

Samen meer slagkracht

‘We vullen elkaar erg goed aan’ vertelt Jan Brandts, bij ENGIE verantwoordelijk voor aardwarmte in Nederland: ‘ENGIE brengt financiële slagkracht, een grotere ontwikkelcapaciteit mee en relevante ervaring vanuit internationale en nationale projecten. In Nederland werkt ENGIE aan verschillende aardwarmteprojecten voor de gebouwde omgeving, zoals bijvoorbeeld in Utrecht (LEAN en GOUD), Nijmegen, Barendrecht en Haarlem’.

Bas Evers, algemeen directeur van ENGIE Ventures & Integrated Solutions beaamt: ‘We zijn heel enthousiast over de nieuwe collega’s die een grote ervaring, drive, ondernemerschap én passie meebrengen. Aardwarmte is een belangrijke hernieuwbare energiebron die in Nederland voorhanden is. Dankzij deze overname kunnen we onze dienstverlening in duurzame warmte verbreden en verdiepen om het energiesysteem van de toekomst mogelijk te maken’.

Peter Odermatt, algemeen directeur Hydreco Geomec, is blij met de versterking van de slagkracht: ‘Het is goed dat ENGIE Hydreco Geomec de ruimte geeft om de bedrijfsvoering en de gehanteerde aanpak te continueren om van daaruit de gezamenlijke potentie door te ontwikkelen. Hydreco Geomec hanteert de hoogste standaarden voor aardwarmte die de veiligheid voor de ondergrond en het duurzame karakter van deze energievorm borgen. Als dochteronderneming van ENGIE is Hydreco Geomec in 2020 onder dezelfde naam actief in markt’.

Waardeontwikkeling gebiedsontwikkeling

Om Nederland CO₂ neutraal te maken zet ENGIE diverse oplossingen in voor een duurzaam energiesysteem, waaronder aardwarmte, warmte- en koudeopslag, warmtenetten, restwarmte en uitkoppeling. Ook opwek van elektriciteit met zonnepanelen, windmolens en productie van biogas en waterstof vallen hieronder. Voor elk gebied wordt met en voor de bedrijven en omwonenden de juiste combinatie uitgewerkt want ENGIE heeft ruime ervaring met de exploitatie van duurzame energiesystemen. Dankzij de combinatie van de expertise van Hydreco Geomec en de slagkracht van ENGIE wordt de impact op het ontwikkelen, beheren en exploiteren van nieuwe warmtenetten en WKO-systemen in Nederland vergroot.

Copyright beeld: pbl.nl

Noot voor redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Ingrid Clauwaert, woordvoerder ENGIE Nederland
Ingrid.clauwaert@engie.com / 0648871614

Over ENGIE Nederland
ENGIE Nederland is een services- en energiebedrijf dat leiding neemt in duurzame verandering. In Nederland bestaat ENGIE uit ENGIE Services (marktleider in technische dienstverlening) en ENGIE Energie. Als één ENGIE spelen wij op een verantwoorde manier in op maatschappelijke ontwikkelingen. Dit doen we door bedrijven, lokale overheden en consumenten CO₂ neutrale oplossingen als dienst aan te bieden. Op maat en kostenefficiënt, zonder grote investeringen voor onze klanten. Onze 6.000 medewerkers helpen bedrijven, instellingen en consumenten met slimme innovatieve technische en digitale oplossingen, integrale duurzame gebiedsontwikkeling, energiezuinige smart building oplossingen, duurzame mobiliteitsoplossingen en een betrouwbare opwekking en levering van groene energie. ENGIE Nederland is onderdeel van de beursgenoteerde ENGIE Groep met wereldwijd 160.000 medewerkers en een omzet van 60,6 miljard euro in 2018.

Over Hydreco Geomec
Hydreco Geomec is aardwarmte ontwikkelaar en producent. Met passie en een duidelijke missie is Hydreco Geomec inmiddels al meer dan 10 jaar gedreven en bedreven om een groot aandeel te hebben binnen de huidige energietransitie. Hydreco Geomec gelooft erin dat de warmte uit onze eigen aarde fors zal bijdragen aan de transitie naar duurzame energie. Daarom zet het Hydreco Geomec team, dat inmiddels bestaat uit meer dan 25 deskundige professionals, zich vol in om de noodzakelijke opschaling en versnelling van deze techniek te realiseren en de aarde goed achter te laten voor onze volgende generaties.