The Lee Towers in Rotterdam, voorheen Marconi-torens, worden momenteel getransformeerd tot woontorens. ENGIE draagt in één van de torens zorg voor het totale traject van ontwerp, bouw en exploitatie van de warmte- en koude-opwekking tot de -distributie en -levering. Rene Slotemaker, Projectleider bij ENGIE: “Het gaat in totaal om 443 woningen met een totale vloeroppervlakte van 40.000 m².”

CO2-reductie

Voor één van de torens legt ENGIE een WKO (Warmte en Koude Opslag) installatie aan met warmtepompen én levert ze de stadsverwarming. Ook zorgt ENGIE voor de exploitatie gedurende 30 jaar. Adriaan Penning, Projectontwikkelaar WKO’s bij ENGIE: “Deze warmtevoorziening bespaart meer dan 50% aan CO₂ ten opzichte van een gasgestookte voorziening. De koude voorziening levert, zelfs wanneer wordt uitgegaan van gebruik van grijze stroom, een besparing op van circa 80% ten opzichte van een conventionele koelinstallatie. Daarnaast koopt ENGIE de stroom voor haar WKO-projecten groen in waardoor we zelfs de resterende 20% CO₂-uitstoot vermijden.” Opdrachtgever tB Investments heeft de ambitie om zowel bij nieuwbouw als ook bij transformatie groen en duurzaam te ontwikkelen en daar hoort duurzame opwekking en levering van energie bij.

Rotterdam Innovation District

The Lee Towers bevinden zich middenin havengebied Merwe-Vierhavens (M4H), dat samen met RDM Rotterdam het Rotterdam Innovation District (RID) vormt, de grootste innovatiewerkplaats van Europa. In dit stadshavengebied realiseren marktpartijen, het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam de komende jaren bijzondere, innovatieve woon- en werkgebieden, waarbij de economische structuur van stad en haven verder wordt versterkt.