ENGIE en Madaster slaan de handen ineen om afval in de gebouwde omgeving te elimineren. ENGIE gaat het Madaster materialenpaspoort inzetten bij het circulair onderhoud en beheer van technische installaties. Zo kan ENGIE haar klanten meer inzicht bieden in (het verbeteren van) hun circulariteitsindex en wordt duurzaam materiaal(her)gebruik gestimuleerd.

Madaster fungeert namelijk als een online bibliotheek waarin materialen en gebouwen worden gedocumenteerd en bedrijven kunnen zo een materialenpaspoort van hun gebouw(en) laten maken. Dit paspoort bevat informatie over de kwaliteit en de herkomst van de materialen, de losmaakbaarheid van producten en hun huidige locatie. Daarnaast worden circulaire én financiële informatiestromen met elkaar verbonden waardoor de historische, actuele en toekomstige waarde wordt weergegeven. Dit maakt hergebruik bij verbouwingen of terugwinnen van materialen eenvoudiger.

ENGIE loopt graag voorop in de energietransitie en is voorstander van een circulaire economie. Michiel Burggraaff, Marktsegmentmanager Commercieel Vastgoed bij ENGIE: “Vanwege onze ervaring op het gebied van gebouwbeheer en asset management, kunnen we klanten helpen slimmer om te gaan met het gebruik van materialen. Het materialenpaspoort van Madaster helpt hierbij omdat het een onafhankelijk platform is dat niet alleen materialenpaspoorten genereert, maar materialen ook financieel waardeert en het gebouw een Circularity Indicator geeft. De afgelopen tijd hebben meerdere klanten aangegeven interesse te hebben in de mogelijkheden van circulariteit en het gebruik van een materialenpaspoort.”

Meer informatie over de mogelijkheden van Madaster voor uw bedrijf? Neem contact op met Michiel Burggraaf.