Sinds juni 2017 is ENGIE op de vijf locaties van dierenvoedingproducent Nutreco verantwoordelijk voor de uitvoer van EED-audits. Deze energie-audits komen voort uit de Energy Efficiency Directive, de Europese richtlijn voor energieverbruik van bedrijven. De audit helpt Nutreco haar en mogelijke besparingen in kaart te brengen: een verplichting die de organisatie heeft vanwege haar grootte. Door de inzet van sensoren is de audit nu sneller en gemakkelijker uit te voeren.

EED

Realtime energiemeting

ENGIE was al energieleverancier van Nutreco en betrok haar energieconsultants bij het traject om Nutreco te ondersteunen. Extra waardevol was het aanhaken van Sensorfact: de startup van ENGIE die software ontwikkelt om energiestromen inzichtelijk te maken. De sensoren van Sensorfact geven realtime energiedata door. Hierdoor wordt het gemakkelijker om de energiebalans op te maken en kan de audit sneller worden uitgevoerd. Als gevolg van de succesvolle samenwerking onderzoeken Nutreco en ENGIE of de energie-audit op deze wijze ook kan worden uitgevoerd op de Nutrecolocaties in Frankrijk. 

Van Label C tot EED

In het voorjaar van 2017 lanceerden we de campagne Van Label C tot EED, waarmee we organisaties willen informeren over hun verplichtingen op energiebesparing, hun mogelijkheden voor besparingen en de ondersteuning die wij kunnen bieden bij het uitvoeren van energie-audits. We maken hen wegwijs in de wetten, regelingen, uitzonderingen en vrijstellingen rondom energiebesparing voor bedrijven en helpen graag bij de verdere verduurzaming van de organisatie. Daarvoor hebben we een whitepaper ontwikkeld waarin we de belangrijkste eisen toelichten.