De transitie naar een circulaire economie versnellen, dat is het doel van Circl: het duurzame, innovatieve en inspirerende paviljoen van ABN AMRO. Bouw, inrichting én exploitatie zijn dan ook volledig opgezet volgens de principes van de circulaire economie. In die economie zijn productieketens gesloten en is afval verleden tijd. Circl koos in 2017 voor een coalitie van zelfstandige facilitaire dienstverleners die opdrachtgever ABN AMRO gezamenlijk één integraal dienstenaanbod levert. Een unieke vorm van ketensamenwerking die begin 2018 beloond werd met een Best Practice Award op de vakbeurs Facilitair en Gebouwen.

Circulariteit meetbaar maken

ENGIE is verantwoordelijk voor alle circulaire, technische dienstverlening binnen Circl. Vanuit de circulaire filosofie die gehanteerd wordt bij Circl, probeert ENGIE haar dienstverlening zo goed mogelijk aan te passen. ENGIE verkent hoe een circulair beheer & onderhoudsplan voor Circl eruit moet zien en test in de praktijk hoe werkzaamheden circulair ingevuld kunnen worden. Daarnaast ontwikkelt ENGIE een dashboard om de circulariteit van de dienstverlening meetbaar en inzichtelijk te krijgen. Waardevol, omdat de toegevoegde waarde van de genomen duurzaamheidsmaatregelen hiermee zichtbaar worden.

Versterken en aanvullen

ENGIE werkt in de coalitie nauw samen met haar partners CSU, Avex, Spirit Hosting, Securitas, Vermaat en de facilitaire afdeling van ABN AMRO. Hun gezamenlijke doelstelling is het maximaal circulair en duurzaam inrichten van de facilitaire dienstverlening binnen Circl. De partners versterken elkaar en vullen elkaar dan ook aan. Dat betekent zo efficiënt en effectief mogelijk samenwerken: de receptioniste loopt bijvoorbeeld tussendoor eventueel een extra toiletronde en de schoonmaker vervangt bijvoorbeeld een defecte lamp als hij die tegenkomt. Ook delen de partijen de opslagruimte voor materialen. Zo werken de partijen als één team functie- en taakoverstijgend aan één doel.