ENGIE services doet mee aan het programma circulair onderhoud van KICMPI. In dit project zullen verscheidene publieke en private partners samenwerken, onder leiding van het (Nederlandse) Kennis en innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (KicMPi) en de Belgian Maintenance Association (BEMAS). ENGIE heeft zich tot doel gesteld om via dit programma samen met haar klanten te onderzoeken waar de mogelijkheden liggen om de materiaal-voetafdruk te verminderen en innovaties te implementeren op gebied van duurzame verlichting voor de procesindustrie.

Light as a service - light on demand

Binnen het programma van Kicmpi worden meerdere thema’s, clusters behandeld. Recent heeft ENGIE binnen de cluster smart tooling meegedaan met het onderzoek naar het toepassen van een cobot arm en de toepassing van smart-glasses. Binnen de cluster circulair onderhoud zal onderzoek worden gedaan naar het toepassen van light on demand, het onderzoeken van lichtvervuiling met aandacht voor de effecten op flora en fauna, onderzoek naar de harmonische invloeden op het net en de besparing en het hergebruik van materialen. Ook worden de mogelijkheden onderzocht om via de installaties van innovatieve verlichtingsarmaturen een intelligent industrie netwerk aan te leggen in het kader van industrie 4.0.

ENGIE heeft zich tot doel gesteld om via dit programma samen met haar klanten te onderzoeken waar de mogelijkheden liggen om de materiaal-voetafdruk te implementeren en mee te helpen verminderen. Ook kan ENGIE innovaties bij klanten implementeren en ze helpen met het optimaliseren van de verduurzaming van hun installaties. Dankzij dit programma zal ENGIE een leidraad ontwikkelen waarmee bedrijven een bewuste keuze voor duurzame verlichting in de industrie kunnen maken. Dit geldt zowel voor bestaande verlichting en voor nieuwe verlichting.

Het project "Circulair Onderhoud" is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: Interreg