Zuyderland Medisch Centrum en ENGIE Services hebben de verlenging van hun duurzame samenwerking bezegeld met de ondertekening van een contract voor 10 jaar met een waarde van €40 miljoen. ENGIE Services is verantwoordelijk voor het integrale duurzame onderhoud en beheer van de gebouwgebonden installaties voor locatie Sittard. Bovendien zorgt ENGIE voor de optimalisatie van alle systemen en verbetert ze de werking van de technische dienstverlening via een duurzaam assetmanagement systeem.

Duurzame relatie en duurzame resultatenfoto web Zuyderland

De jarenlange goede samenwerking tussen Zuyderland en ENGIE Services heeft geresulteerd in deze duurzame contractverlenging. In 2008 heeft ENGIE Services de nieuwbouw van het ziekenhuis en de energiecentrale van Zuyderland in Sittard-Geleen mede gerealiseerd. Sindsdien is ze verantwoordelijk voor de totale ontzorging, verbetering en optimalisatie van de technische installaties van deze locatie waarbij een energiebesparing van 44% en een CO₂-reductie van 29% is gerealiseerd.

Integrale dienstverlening en inzet van innovatieve oplossingen

De contractverlenging behelst het complete onderhoud en beheer van alle technische gebouwgebonden installaties (inclusief niet-medische apparatuur zoals tilliften, brancards, rolstoelen, bedden etc.) en de werkzaamheden voor het preventief en correctief onderhoud. Dankzij de toepassing van innovaties en nieuwe ontwikkelingen is er een uitgekiend gebouwbeheersysteem geïnstalleerd dat onder andere de toegangscontrole, de beveiliging en de signalering beheert. In het nieuwe onderhoudscontract introduceerde ENGIE Services ook een assetmanagement systeem (Sustainable Asset Management), gebaseerd op de ISO norm 55001. Eén integrale aanpak voor het assetmanagement die het risico management verbetert, strategische investeringsbeslissingen helpt te maken en ervoor zorgt dat de total cost of ownership (TCO) optimaal is voor de vereiste prestaties. Het inzichtelijk maken van kosten vindt plaats via een open boekhouding waardoor de TCO zo laag mogelijk gehouden wordt. Deze transparantie heeft naast de geleverde kwaliteit en kostenefficiency bovendien bijgedragen aan een versterking in de vertrouwensrelatie tussen Zuyderland en ENGIE Services.