ENGIE zet zich op vele fronten in om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Sinds een aantal jaren hebben we daarbij expliciet aandacht voor MVO in de keten. Zakendoen met partijen die daar hetzelfde in staan, heeft dan ook onze voorkeur. Onze ketenaanpak gaat verder dan alleen verantwoording afleggen. Enerzijds hebben we behoefte aan inzicht in de relevante MVO-aspecten van leveranciers en hun supply chain. Anderzijds willen we ook met leveranciers in gesprek over de kansen die MVO biedt in de markt. Hoe kunnen wij samen meer toegevoegde waarde leveren aan klanten en aan de maatschappij als het gaat over MVO-thema’s of de Sustainable Development Goals?

In 2017 zijn wij gesprekken met onze belangrijkste leveranciers gaan voeren over MVO in de keten. Daarbij zijn we begonnen bij partijen die actief beleid voeren op het vlak van MVO en de resultaten daarvan ook zichtbaar maken. Bijvoorbeeld via FIRA, een MVO-register dat ook de MVO-prestaties van organisaties verifieert. ENGIE is hier zelf ook bij aangesloten. Hero Boonstra, Head of HSSE en Programmamanager MVO/CSR: “Deze gesprekken leverden naast inzicht in het MVO-beleid en de uitvoering daarvan ook verassende raakvlakken op. Naast de reguliere dienstverlening blijkt tussen ENGIE en haar leveranciers via MVO ook andere samenwerking mogelijk. Het hebben van een gestructureerd MVO-beleid helpt daar zeker bij.” ENGIE zal het voeren van dergelijk beleid door leveranciers dan ook meer en meer nastreven.

Structurele MVI-dialoog

Hero: “Door breder te kijken leer je elkaar beter kennen en ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Denk aan samenwerking op het vlak van onderzoek naar circulariteit en veiligheid. Maar ook ketensamenwerking rondom CO2-reductie via inkoop en natuurlijk het uitwisselen van expertise.” ENGIE is ervan overtuigd dat de MVI-dialoog zoals we die het afgelopen jaar gestart zijn grote kansen biedt. De gesprekken vormen dan ook een structureel onderdeel van onze aanpak in de komende jaren."

Sustainable Development Goals

SDG-7-11-13

De Verenigde Naties hebben in 2015 zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) opgesteld om de aarde te beschermen, armoede te bestrijden en de mens te verzekeren van een duurzame toekomst. Om hieraan bij te dragen, richten wij ons vanuit onze kernactiviteiten op met name drie van de zeventien SDG’s, namelijk:

  • betaalbare en schone energie
  • duurzame steden en gemeenschappen
  • actie tegen klimaatverandering