Met het loslaten van veertig schapen heeft wethouder duurzaamheid Mattias Gijsbertsen het Zonnepark Vierverlaten aan de Aduarderdiepsterweg bij Hoogkerk geopend. Met 7.777 zonnepanelen wordt Zonnepark Vierverlaten Nederlands’ grootste collectieve zonnepark.

Inwoners, bedrijfsleven en overheid leveren hiermee een gezamenlijke bijdrage aan de energietransitie. Wethouder Gijsbertsen: “De stad loopt met de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn voorop in Nederland. Zonne-energie is duurzaam en betaalbaar speelt daar op stedelijk niveau een belangrijke rol in. Het mooie van Zonnepark Vierverlaten is dat op deze manier ook inwoners zonder geschikt dak voor zonnepanelen kunnen bijdragen aan de energietransitie in de stad.”

Via lokale energiecoöperatie Grunneger Power worden burgers en bedrijven eigenaar van de zonnepanelen. Steven Volkers: “Het Zonnepark Vierverlaten toont aan dat wij ons als burgers breder organiseren en daardoor invloed krijgen. Wij zijn niet langer alleen energieconsument. We voelen ons verantwoordelijk voor onze eigen leefomgeving en worden daarom ook producent van energie”.

Het zonnepark werd gebouwd door technisch dienstverlener ENGIE. Zij blijft verantwoordelijk voor het onderhoud. Met de 7.777 panelen kan ongeveer 2 miljoen kWh per jaar worden opgewekt. Dit is genoeg voor ongeveer 600 huishoudens. “Wij zijn blij dat ENGIE kan bijdragen om Groningen verder van fossiele brandstoffen te helpen richting een duurzaam Groningen” aldus Kristiaan Blokzijl.

De stroom van de zonnepanelen wordt geleverd aan Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD), het Noordelijke energiebedrijf voor lokale energiecoöperaties, zoals Grunneger Power.

De schapen, die vanmiddag zijn losgelaten op het park, blijven de weide regelmatig begrazen om het gras kort te houden. Er komt een natuurvriendelijke beplanting van een kruidenmix voor insecten en bijen.

Meedoen

Deelname aan Zonnepark Vierverlaten staat nog steeds open. Op de website van Grunneger Power kunnen burgers en bedrijven hun zonnepanelen kopen. Dat gaat via Greencrowd, het landelijke crowdfunding platform voor groene energieprojecten. Meer dan 1.000 van de 7.777 zonnepanelen zijn inmiddels verkocht. Voor meer informatie over deelname kunnen geïnteresseerden terecht bij de energiewinkel van Grunneger Power (Oude Boteringestraat 68).