De transitie richting een circulaire economie (CE) versnelt en ENGIE versnelt mee. De afgelopen maanden is er in de praktijk gekeken wat circulariteit voor ENGIE betekent en hoe we hier mee om kunnen gaan. De resultaten zijn via het ENGIE ambassadeursnetwerk CE verspreid en vormen een basis voor ENGIE om het gesprek over circulariteit aan te gaan met stakeholders in de keten.

Circulaire casus

Het concreet maken van circulariteit voor ENGIE staat centraal. Het doel is om te komen tot een bruikbaar model, wat praktisch toepasbaar is in onze technische dienstverlening en een stap zet richting circulaire dienstverlening voor klanten. Aan de hand van praktijkcasussen worden ideeën in de markt getoetst en wordt een circulair werkproces ontwikkeld. Hiermee presenteren we onze zienswijze op circulaire economie en onderzoeken we welke stappen er genomen moeten worden om te komen tot een circulaire werkwijze.

Werken in cirkels

Het circulaire werkproces van ENGIE is gebaseerd op de 10 niveaus van circulariteit. Door deze op de beste plek in ons werkproces te passen en met heldere criteria te definiëren, ontstaat er een keuzeschema waarmee de verschillende circulaire strategieën in de praktijk toegepast kunnen worden. Zo moeten we ons afvragen of nieuwe materialen wel nodig zijn voor de gevraagde oplossing, moeten we op zoek naar producten die zo ‘circulair mogelijk’ zijn geproduceerd én moeten we vrijkomende materialen zoveel mogelijk opnieuw inzetten. Al deze aspecten zijn van belang en laten zien dat er samengewerkt moet worden door de hele waardeketen heen.

Een circulaire taal

Het lijkt erop dat met het definiëren van de 10 niveaus van circulariteit, een taal is ontstaan waarmee we beter met onze leveranciers, klanten en verwerkers kunnen communiceren. Zo kunnen we gemakkelijker afspraken maken over de inzet van een product, het ontwerp en het grondstoffengebruik. We laten dit op meerdere plekken terugkomen in onze bedrijfsprocessen, zodat het gemeengoed kan worden.

Toepassingen

Ondanks dat het onderwerp nog nieuw is voor ENGIE en haar partners, heeft de circulaire ontwikkeling verschillende toepassingsmogelijkheden blootgelegd. Door de gesprekken die zijn gevoerd met stakeholders, hebben we een beter beeld van wat er speelt in de markt wat betreft circulaire oplossingen. Daarnaast hebben we een eerste stap kunnen zetten in het zichtbaar maken van onze circulaire prestatie en die van onze partners, middels een circulair dashboard. Vanuit de basis die nu is gelegd, gaan we samen met onze ketenpartners op zoek naar de juiste organisatie om te komen tot de beste circulaire oplossingen voor onze klanten.

 

Bent u geïnteresseerd in de circulaire ontwikkelingen van ENGIE neem dan contact op met de MVO afdeling.