Bij Vierverlaten is begonnen met de bouw van het eerste zonnepark van Groningen. Op het park komen circa 8.000 panelen te liggen die via crowdfunding van Grunneger Power in handen kunnen komen van Stadjers.

Het zonnepark wordt gerealiseerd door ENGIE en zal in april 2017 gereed zijn.  ENGIE helpt de gemeente Groningen om zo snel mogelijk van fossiel naar 100% duurzaam te gaan, hiermee leveren partijen een gezamenlijke bijdrage aan de energietransitie. Met dit zonnepark Vierverlaten zet de gemeente Groningen een grote stap in haar ambitie om in 2035 energie neutraal te zijn. 

Genoeg stroom voor 600 huishoudens

Het zonnepark wordt het één van de grootste zonneparken van Noord-Nederland. Met de circa 8.000 panelen kan ongeveer 2 miljoen kWh per jaar worden opgewekt. Dit is genoeg voor ongeveer 600 huishoudens. “Wij zijn blij dat ENGIE kan bijdragen om Groningen verder van fossiele brandstoffen te helpen richting een duurzaam Groningen” aldus Kristiaan Blokzijl. 

Van de Gemeente voor de stad

Het zonnepark wordt gefinancierd door de Gresco. Dit onderdeel van de gemeente Groningen is verantwoordelijk voor het energiebeheer waaronder ook het opwekken van duurzame energie valt. Het is echter de bedoeling dat de Gemeente Groningen niet lang de eigenaar van het park blijft. Met behulp van Grunneger Power worden de panelen namelijk overgedragen aan de bewoners van Groningen. Volgens wethouder duurzaamheid Mattias Gijsbertsen is dit één van de middelen om zonne-energie voor iedereen toegankelijk te maken. “Ook iemand die geen geschikt dak heeft voor zonnepanelen kan op deze manier bijdragen aan een eigen hernieuwbare energieproductie en daarmee aan de energietransitie in de stad.” De bedoeling is dat het park binnen 5 jaar wordt overgenomen door de inwoners van de gemeente Groningen.  Het voorgefinancierde bedrag komt hierdoor weer terug en kan in nieuwe duurzame initiatieven geïnvesteerd worden. 

Crowdfunding via Noorderbron

Voor het overdragen van de zonnepanelen aan de inwoners van de gemeente Groningen maakt Grunneger Power gebruik van het afgelopen november opgerichte crowdfundingplatform Noorderbron. “Via crowdfunding kunnen wij als burgers samen energieprojecten realiseren” vertelt Marieke Wiersma van Grunneger Power.

Schapen en bijen

Het nieuwe zonnepark zal ten westen van Hoogkerk verschijnen, boven Vierverlaten en naast de spoorlijn richting Leeuwarden. Het terrein wordt ingezaaid met kruiden en bloemen en naast alle zonnepanelen kunnen de treinreizigers in de toekomst ook schapen en bijen op het terrein zien. De schapen zullen het gras gaan maaien en de bijen zullen zonnehoning gaan produceren. Duurzame energie is dus niet het enige wat het zonnepark Vierverlaten zal opleveren.