De mogelijke aanwezigheid van asbest in werkomgevingen is een groot gezondheidsrisico voor de medewerkers en klanten van ENGIE Services. We werken al jaren met toewijding aan dit onderwerp in onze opleidingsprogramma’s. Toch vraagt dit thema om meer aandacht.

Om de bewustwording te vergroten heeft ENGIE in 2017 asbestdeskundigen aangesteld. Zij overleggen periodiek over het aanscherpen van onze beheersmaatregelen. Dat gebeurt proactief en naar aanleiding van incidenten die zich in het werk hebben voorgedaan. Hun uitdaging is om de kennis over asbest over te brengen op onze medewerkers, bijvoorbeeld door het delen van best practices.

Verantwoord verwijderen van flensverbindingen

Een mooi en effectief voorbeeld is de ontwikkelde asbestanimatie met als doel onze asbestdeskundigen een uitgebreide uitleg te geven over het voorkomen van blootstelling aan asbest. Als praktijkvoorbeeld hebben we -vanuit specifieke dilemma’s die we tegenkwamen in de praktijk- gekozen voor  het verantwoord verwijderen van flensverbindingen met asbesthoudende pakkingen. De kracht van deze animatie is het stap voor stap laten zien hoe de installatie veilig gesteld moet worden, wanneer we in een situatie met asbest terecht komen. Eén uniforme werkinstructie creëert duidelijkheid en vergroot het bewustzijn van de risico’s en de te nemen beheersmaatregelen. De achterliggende gedachte is dat de asbestdeskundigen deze uniforme werkwijze vervolgens in de organisatie kunnen implementeren. De animatie kan daar zeker een rol bij spelen.

 

asbest-animatie