Om onze missie van 50% duurzaam grondstoffenverbruik in 2030 te volbrengen, maken we de slag naar circulariteit. Een onderwerp dat steeds meer vorm krijgt en waar ook vanuit de markt een steeds grotere vraag naar is.

Collega’s binnen verschillende afdelingen en projecten werken aan de ontwikkeling van zowel ons aanbod van circulaire dienstverlening, als het circulair inrichten en ontwikkelen van onze eigen processen en producten. Om te voorkomen dat zij het wiel twee keer uitvinden én om het onderwerp structureel op de kaart te zetten, richtte ENGIE in 2017 een ambassadeursnetwerk op.

Workshops

Het ambassadeursnetwerk bestaat uit collega’s die met dit onderwerp bezig zijn. De één vanuit een klantvraag, de ander vanuit bijvoorbeeld inkoopperspectief. Het afgelopen jaar organiseerden we twee workshops waarin we het onderwerp en de betekenis ervan voor de organisatie uitdiepten. Ook in 2018 zetten we deze werkwijze voort, met een eerste workshop gepland in het eerste kwartaal van 2018.

Kennis delen en inspireren

Collega’s delen tijdens deze workshops onder meer hun kennis en ervaringen uit eigen projecten en pitchen nieuwe ideeën. Ook bespreken zij gedeelde uitdagingen. Het doel is om het ambassadeursnetwerk uit te breiden tot een platform waarbinnen best practices én failures een inspiratiebron vormen voor collega’s, om zo circulariteit binnen ENGIE naar een hoger plan te tillen.