MVO
Risicomanagement

Economische ontwikkelingen en maatschappelijke uitdagingen hebben invloed op de realisatie van onze strategie en resultaten. Ook op kleinere schaal komen we dagelijks risico’s tegen die van invloed zijn op onze processen en projecten bij onze klanten.

Met behulp van risicomanagement identificeren, beoordelen en beheersen we risico’s, zodat ENGIE Nederland op een verantwoorde wijze haar doelstellingen kan bereiken. Hiervoor hebben we de volgende lange termijn ambitie geformuleerd:

“Om tijdig te kunnen anticiperen op risico’s en daarmee de belangen van haar stakeholders te beschermen, streeft ENGIE naar een situatie waarin stelselmatig risico’s geïdentificeerd en opgevolgd worden op operationeel, tactisch en strategisch niveau in de organisatie.”

Bij ENGIE besteden veel medewerkers vanuit verschillende rollen en functies aandacht aan risicomanagement. Het is een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering en is dus zichtbaar op verschillende niveaus: zowel strategisch als tactisch en operationeel. Jaarlijks bespreekt en bepaalt de Executive Committee de belangrijkste risico’s, inclusief de acties die noodzakelijk zijn om deze strategische risico’s te elimineren. Op meer tactisch en operationeel niveau is risicomanagement verweven in ons project- en assetmanagement en heeft ook onze afdeling internal control een belangrijke rol.