MVO
Ketenverantwoordelijkheid

Een organisatie kan zich nog zo inspannen om haar eigen processen, producten en diensten duurzaam te ontwikkelen, maar verduurzamen doe je niet alleen. Pas als de volledige keten aansluit wordt maximale verduurzaming bereikbaar.

Enerzijds is er voor de levering van duurzame grondstoffen, goederen of diensten een afhankelijkheid van leveranciers en anderzijds is aansluiting op de klantbehoefte en marktontwikkelingen essentieel om duurzaamheid ook daadwerkelijk van toegevoegde waarde te laten zijn. Als het gaat om Ketenverantwoordelijkheid komen Sourcing (inkoop), Commercie en Operatie dan ook samen. Alleen als die daadwerkelijk de handen ineenslaan, kunnen wij deze verantwoordelijkheid dragen. Daartoe is een gezamenlijke ambitie geformuleerd:

“Om haar verantwoordelijkheid te nemen in de keten, ambieert ENGIE om de meest duurzame oplossingen in de markt aan te kunnen bieden in termen van People, Planet & Profit. Hierdoor is ENGIE actief op zoek naar samenwerkingsvormen in de gehele waardeketen, waarin gevraagd én ongevraagd waarde wordt gecreëerd voor de klant, ENGIE en leveranciers.”

Sourcing en Commercie zoeken nu actief de verbinding met elkaar om deze ambitie ook te kunnen realiseren op basis van heldere en meetbare afspraken en mijlpalen. Daarvoor is een ambassadeursteam samengesteld dat aan de slag gaat met een strategische aanpak, waarin de behoeftes van onze klanten naar duurzame oplossingen ook vertaald worden naar de leveranciersmarkt. Dat raakt de thema’s Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Duurzame oplossingen , die onder de pijler Markt nader worden ingevuld.