ENGIE Services wil duurzaam groeien, met respect voor mens en milieu.

ENGIE levert een substantiële bijdrage aan de houdbaarheid van onze wereld. Wij maken de energietransitie mogelijk en spannen ons in om een bijdrage te leveren aan het behalen van de gestelde klimaatdoelstellingen. In het MVO-verslag leest u welke activiteiten wij hiervoor in 2016 hebben ondernomen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).