MVO
Grondstoffengebruik

Verduurzaming is het uitgangspunt in ons gebruik van alle grondstoffen en materialen bij onze werkzaamheden. Van intern gebruik tot het gebruik van grondstoffen bij de klant en van duurzame inkoop tot het zoeken naar de juiste herbestemming voor producten en materialen na het eerste gebruik. Het spreekt voor zich dat samenwerking daarvoor essentieel is, zowel binnen de eigen organisatie als met leveranciers, partners en klanten.

Als het gaat om grondstoffenverbruik heeft ENGIE Nederland een stevige ambitie:

“In 2030 verbruiken we 50% minder primaire grondstoffen.”

De werkgroep MVI (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen), het team van milieucoördinatoren en het ambassadeursnetwerk CE (Circulaire Economie) gaan inhoudelijk aan de slag met het vraagstuk hoe ENGIE Nederland zo duurzaam mogelijk om kan gaan met grondstoffen. Op de korte termijn hebben wij drie thema’s benoemd waar we de focus op leggen:

  1. Maximale afvalscheiding ten behoeve van recycling;
  2. Bepalen waar in onze organisatie prioriteiten liggen voor het gebruik van duurzame grondstoffen. Dit vergt inventarisatie via een massabalans;
  3. Ontwikkeling van kennis en ervaring rondom het thema circulariteit.

Massabalans

Met een massabalans of materialenbalans creëren we een overzicht van de producten die bij ENGIE binnenkomen en die wij gebruiken om ons werk te kunnen doen. In eerste instantie kijken we naar de omvang van de stromen en de impact die deze productstromen hebben. Hierdoor kunnen we prioriteren welke productstromen als eerste circulair gemaakt moeten én kunnen worden.

Circulair businessmodel voor ENGIE

We herkennen in de maatschappij de trend die ingezet is richting een focus op gebruik in plaats van bezit. We verkennen nu wat een circulair systeem betekent voor onze organisatie. We onderzoeken hoe circulariteit tot waardevermeerdering kan leiden voor ENGIE en de rest van de waardeketen. Het afgelopen jaar is er binnen de organisatie vooral gewerkt aan de inhoudelijke ontwikkeling van dit thema en het opzetten van een ambassadeursnetwerk. Met twee CE workshops is het startschot gegeven voor verdere verkenning van het onderwerp circulariteit en de ontwikkeling van een circulair businessmodel voor ENGIE. Ook stelden we een plan van aanpak op voor afvalscheiding en de massabalans, om onze prioriteiten binnen de organisatie te bepalen voor het gebruik van duurzame grondstoffen. Op dit moment werken we aan een roadmap om de genoemde focuspunten te concretiseren en realiseren.

Ketenverantwoordelijkheid

Binnen de keten wil ENGIE de aanjager zijn op het thema duurzaamheid. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en betrekken ook onze partners en leveranciers in de keten om duurzame oplossingen te realiseren voor onze opdrachtgevers. Het maximaliseren van het gebruik van duurzame grondstoffen – en het liefst zelfs circulair aanbieden van onze producten en diensten – kunnen we alleen realiseren als we samenwerken met alle partners binnen de keten. Het blijft ook in 2018 de uitdaging om de koppeling tussen duurzame oplossingen en ketenverantwoordelijkheid in de praktijk te realiseren.

 

1360px_2017-2

Eén team, één taak: de FM-coalitie van Circl

 

 

Lees meer

Nieuwe bestemming oude bedrijfskleding

 

 

Lees meer

Ambassadeursnetwerk zet circulariteit op de kaart

 

 

Lees meer

Circulaire Economie in de praktijk!

 

 

Lees meer