In onderstaande documenten vindt u de rapportages van onze CO2-prestatieladder van voorgaande jaren.