MVO
CO₂ en energie

110 van de 250 nieuwe elektrische auto’s zijn op 3 november officieel overgedragen aan ENGIE-berijders. Met de aanschaf van 250 elektrische auto’s heeft ENGIE sinds 2017 een stap in de goede richting gezet om de ambitie voor een groenere mobiliteit te realiseren: in 2021 is 40% van het wagenpark vol-elektrisch.

Onze ambitie is heel duidelijk:

“ENGIE streeft ernaar CO2-neutraal te opereren in de eigen bedrijfsvoering in 2030.”

Om deze ambitie te bereiken, werken we vanuit een CO2-reductieplan met een roadmap naar 2030. Tussentijds hadden we ons ten doel gesteld om in 2019, 19% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2013. Een doel dat we nu, anno 2018, voorbij zijn gestreefd: we zitten al op 23%.

In januari 2018 is de strategische koers 2018-2021 van ENGIE Nederland bekend gemaakt. Hierin is een aantal doelen met een milieu thema neergelegd. Deze zijn o.a.:

  1. We stoten zelf 40% minder CO₂ uit (tov 2017)
  2. 40% van ons wagenpark bestaat uit elektrisch vervoer per 2021

CO2-Prestatieladder

Een team van (lokale) milieucoördinatoren is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het plan. We monitoren onze voortgang volgens de CO2-prestatieladder. Een onafhankelijke partij toetst ons hiervoor regelmatig op de effectiviteit van de maatregelen die we nemen, onder meer op het gebied van mobiliteit, de inkoop van groene stroom en huisvesting. Op deze manier hebben we onze CO2-uitstoot in 2017 weten te verminderen tot 37.500 ton. Daarnaast blijven we in dialoog met stakeholders als NGO's en de overheid, bij wie we regelmatig onze plannen en voortgang toetsen.

Duurzame oplossingen binnen onze organisatie

Op onze weg naar een CO2-neutrale organisatie hebben onze collega’s van Energy Solutions in 2017 opnieuw gekeken naar de duurzame oplossingen die we toepassen. Als gevolg van hun analyse hebben we afscheid genomen van onze warmtekrachtkoppelingen (WKK’s). Bij onze warmtekoudeopslag (WKO’s) stoken we nu minder bij met gas, maar gebruiken we duurzame stadswarmte. Door deze aanpassingen verbruiken we nu 75 % minder gas dan in 2016. Daarnaast hebben we bij twee van onze panden zonnepanelen geplaatst voor het opwekken van eigen energie. Omdat we voor onze panden al Nederlandse Windenergie inkopen heeft eigen opwek geen effect op de CO2 footprint maar vergroten we wel onze eigen duurzame opwekkingscapaciteit.

Nieuw mobiliteitsbeleid

Het bijstellen en aanscherpen van de roadmap richting 2030 is een terugkerend proces dat ook in 2018 de aandacht heeft. Onderdeel van de roadmap is het versneld invoeren van een emissievrij wagenpark: in 2021 moet 40% van ons wagenpark elektrisch zijn. We zetten een nieuw mobiliteitsbeleid op, waarin we ons zowel richten op groenere als geoptimaliseerde mobiliteit. Daarbij kijken we verder dan alleen ons wagenpark: we zoeken ook naar stimuli om medewerkers die met eigen vervoer naar en voor hun werk reizen te motiveren dit duurzamer aan te pakken.

Onze uitstoot in cijfers

 

400px_uitstoot

 

1360px_2017-8

 

1360px_2017-9

* Deze cijfers zijn alleen voor ENGIE Services beschikbaar

Ten opzichte van de voortgangsrapportage 2016 is er een correctie gemaakt op de door het wagenpark verbruikte diesel en benzine. Bij de vaststelling van de verbruiksgegevens van het wagenpark over het eerste halfjaar van 2017 is overgestapt naar een gegevensbron met hogere betrouwbaarheid. Na analyse van de voorheen gebruikte gegevensbron en de nieuwe, is besloten ook de jaren 2014–2015-2016 te corrigeren volgens deze nieuwe bron. Het gevolg hiervan is dat de behaald reductie van voorgaande jaren beduidend minder is.

CO₂-Prestatieladder

Lees meer

250 nieuwe elektrische auto’s bij ENGIE

 

 

Lees meer

ENGIE’s regiokantoor Zaandam ontvangt…

 

 

Lees meer

Bedrijfsvijver met drijvende zonnepanelen

 

 

Lees meer