MVO
CO₂ en energie

CO₂-uitstoot is een van de meest invloedrijke factoren op de verandering van het klimaat en speelt een centrale rol in de energietransitie. ENGIE zet zich dan ook blijvend in om de uitstoot te verminderen.

Onze ambitie is heel duidelijk:

“ENGIE streeft ernaar CO2-neutraal te opereren in de eigen bedrijfsvoering in 2030.”

Om deze ambitie te bereiken, werken we vanuit een CO2-reductieplan met een roadmap naar 2030. Tussentijds hadden we ons ten doel gesteld om in 2019, 19% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2013. Een doel dat we in 2018, voorbij zijn gestreefd: we zitten al op 23%.

 

In januari 2018 zijn bovendien de volgende doelen met een milieu thema vastgesteld:

  1. We stoten in 2021 zelf 40% minder CO₂ uit (tov 2017)
  2. 40% van ons wagenpark bestaat uit elektrisch vervoer per 2021

Daarnaast blijven we in dialoog met stakeholders zoals NGO's en de overheid, bij wie we regelmatig onze plannen en voortgang toetsen.

CO2-Prestatieladder

Een team van (lokale) milieucoördinatoren is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het CO2-reductieplan. Voor ENGIE Services Nederland monitoren we onze voortgang volgens de CO2-prestatieladder. Een onafhankelijke partij toetst ons regelmatig op de effectiviteit van de maatregelen die we nemen, onder meer op het gebied van mobiliteit, de inkoop van groene stroom en huisvesting. Op deze manier is onze CO2-uitstoot in 2018 op 39.314 ton uitgekomen, ten opzichte van 48.828 ton in 2013*. Deze uitstoot komt voort uit vier belangrijke bedrijfsactiviteiten, namelijk:

  • Basisactiviteiten (eigen uitstoot) vanuit huisvesting
  • Basisactiviteiten (eigen uitstoot) vanuit mobiliteit
  • Energieopwekking uit Warmte Koude Opslag (WKO) t.b.v. klanten
  • Exploiteren van datacenters

Energiereductie en eigen opwek

We zijn continu op zoek naar mogelijkheden om minder energie te gebruiken, maar ook lokaal zelf op te wekken. Deze maatregelen proberen we bij huurverlenging van panden te introduceren en door te voeren. Ook het afgelopen jaar is dit gebeurd op verschillende locaties.  

De WKO portefeuille wisselt qua geleverde energie jaarlijks, in 2018 was een lichte groei te zien.  

Mobiliteitsbeleid

Het bijstellen en aanscherpen van de roadmap richting 2030 is een terugkerend proces dat ook in 2019 de aandacht heeft. Onderdeel van de roadmap is het versneld invoeren van een emissievrij wagenpark: in 2021 moet 40% van ons wagenpark elektrisch zijn. We zetten een nieuw mobiliteitsbeleid op, waarin we ons zowel richten op groenere, als geoptimaliseerde mobiliteit. Daarbij kijken we verder dan alleen ons wagenpark: we zoeken ook naar stimuli om medewerkers die met eigen vervoer naar en voor hun werk reizen te motiveren dit duurzamer aan te pakken.

Inkoop van groene energie

In lijn met de doelstelling om 40% minder CO2 in 2021 uit te stoten (scope 1 en 2), is er in 2018 besloten om meer groene stroom in te kopen (voor de periode 2019-2021) voor de bedrijfsactiviteiten van ENGIE Services Nederland. In de CO2 cijfers van vorig jaar is een stijging te zien in uitstoot. Dit is in belangrijke mate veroorzaakt door veranderende emissiefactoren voor het gebruik van grijze stroom. De getroffen maatregel zal naar verwachting een sterk positief effect hebben op de footprint. 

 

* De cijfers betreffende CO2 Prestatieladder zijn alleen voor ENGIE Services Nederland beschikbaar