Ondanks dat onze prestatie op het gebied van veiligheid de afgelopen jaren goed is geweest willen we ons continu blijven verbeteren. Hierdoor zorgen we ervoor dat de veiligheidsstandaard van ENGIE NL bepalend is voor hoe wij ons organiseren en werken.

Opstellen van verbetervoorstellen

Een van de doelen die we onszelf gesteld hebben is ‘het opstellen van verbetervoorstellen waardoor we meer leren van incidenten’. Hiervoor hebben we een werkgroep (REX werkgroep) samengesteld die de hoog potentiele incidenten onderzoekt en verbetervoorstellen bedenkt om herhaling van deze incidenten te voorkomen. Uit analyse blijkt dat de volgende vier hoog potentiele incidenten het meest voorkomen:

De uitkomsten van de analyse bevestigen het beeld van de laatste jaren en laten zien dat we hier blijvend aandacht aan moeten besteden. Om herhaling van incidenten te voorkomen, is de REX-werkgroep bezig met het concretiseren van nieuwe interventies.

Er zijn drie hoofdlijnen geïdentificeerd waar de nieuwe interventies in passen, te weten:

Door ons op deze hoofdlijnen te concentreren geloven we erin dat de kans op ernstige incidenten substantieel wordt verminderd. Eind 2018 zijn de interventies binnen deze hoofdlijnen geïmplementeerd zodat we deze in 2019 kunnen evalueren en bijsturen.