MVO
Veiligheid

Om ervoor te zorgen dat al onze eigen én ingeleende medewerkers elke dag veilig hun werk kunnen doen en daarna ook weer gezond thuiskomen, hechten wij veel waarde aan veiligheid in het dagelijks werk.

De afgelopen jaren heeft ENGIE veel energie gestoken in het creëren van een veiligheidscultuur, waarbinnen het voorkomen van ongevallen centraal staat. En daar past maar één ambitie bij:

“ENGIE streeft naar een Injury Frequency van nul (nul ongevallen). Daarmee willen we ons onderscheiden in het veilig realiseren van opdrachten.”

De onderliggende doelstellingen en activiteiten zijn vastgelegd in ons HSSE plan, van waaruit wordt gestuurd en gerapporteerd.

Belangrijke HSSE-doelen voor 2018 zijn:
1. Effectiever opleiden, gericht op houding en gedrag.
2. Opstellen van verbetervoorstellen waardoor we meer leren van incidenten.
3. Digitaliseren van HSSE-omgeving, en starten met een eigen ENGIE HSSE-app.
4. Opzetten van een nieuwe Veiligheid Gezondheid & Milieu (VGM) structuur.

Het HSSE kernteam voert het plan uit en bewaakt de voortgang. We richten ons daarbij op alle werkzaamheden van onze eigen én ingeleende medewerkers. Elk bedrijf binnen ENGIE draagt bij aan het implementeren van verbeteringen en handhaaft haar eigen beleid. En met succes.

ENGIE zet de toon in de sector

IF-home

We zien over de afgelopen jaren een verder dalende Injury Frequency; het aantal incidenten met verzuim tot gevolg per miljoen gewerkte uren. Hoewel licht hoger dan in 2016, ligt het cijfer over 2017 met 0,92 verzuimongevallen per miljoen gewerkte uren opnieuw onder het gestelde doel van 0,95 (t.o.v. 1,25 in 2016). Uiteraard stemt elk cijfer hoger dan nul niet tot tevredenheid, maar we zien resultaten van consequent beleid gericht op het verbeteren van veiligheid en arbeidsomstandigheden. We dragen daarmee positief bij aan de groepsdoelstelling van ENGIE wereldwijd (3,0) en zetten hiermee de toon in de sector.

Animatie vergroot bewustzijn asbestdeskundigen

Lees meer

Generieke verbetermaatregelen om risico's te…

Lees meer

Leren van ervaringen (Return on experience, REX)

Lees meer