MVO
Inclusie

ENGIE streeft ernaar de organisatiesamenstelling een afspiegeling te laten zijn van de maatschappij, waarbij iedereen gelijke kansen krijgt. Ongeacht geslacht, religie, geaardheid, cultuur of afstand tot de arbeidsmarkt. Zo ontstaat een organisatie waarin een veelheid van mensen zich thuis voelt en de ruimte krijgt zich te ontwikkelen.

Door te investeren in diversiteit willen we ons profileren als een aantrekkelijke werkgever en het arbeidspotentieel maximaal benutten. Bovendien gelooft ENGIE in de meerwaarde van gemengde teams.

Structurele aanpak ontwikkelen

De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat we nog wel wat stappen hebben te zetten om hiervoor een structurele aanpak te ontwikkelen. Dat begint bij de formulering van onze lange termijn ambitie en het beleggen van het eigenaarschap van dit onderwerp in de organisatie. Hier gaan we mee aan de slag, om van daaruit dit thema op een planmatige manier de aandacht en plaats op de agenda te geven die het verdient. Dat we nog niet zo ver zijn als we graag willen, betekent overigens niet dat we helemaal niks doen. Er lopen diverse projecten en initiatieven op dit gebied.

Gelijkheid man-vrouw

Het stimuleren van professionele gelijkheid tussen mannen en vrouwen blijft een punt van aandacht. We zoeken gericht naar vrouwelijk talent en bieden vrouwen met het WIN-netwerk (Women in Networking) een netwerk en de juiste tools voor een succesvolle loopbaan bij ENGIE. Ook investeren we in jong talent door jonge hoogopgeleiden een aantrekkelijk ontwikkelpad te bieden met bijvoorbeeld een traineeship, maar bieden ook aantrekkelijke stageplekken. Zowel om jongeren de kans te geven om te ontdekken waar hun kracht en interesse liggen als om dit jonge talent – als er een match is – aan ons te binden voor langere termijn.

Afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen

Tot slot hebben we een samenwerking met adviesbureau Locus, waarmee we gezamenlijk zoeken hoe wij als bedrijf invulling kunnen geven aan de Participatiewet. Zo zoeken we geschikte mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om terug te keren in het arbeidsproces.