MVO
Markt

60% van onze omzet koopt ENGIE in. Als wij willen verduurzamen kunnen we dat dus niet zonder onze leveranciers. En onze klanten kunnen niet verduurzamen zonder dat wij dat doen. Met andere woorden: verduurzamen is een verantwoordelijkheid van de gehele keten.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen doen wij dan ook vanuit de ambitie die we onder Ketenverantwoordelijkheid hebben geformuleerd:

“Om haar verantwoordelijkheid te nemen in de keten, ambieert ENGIE om de meest duurzame oplossingen in de markt aan te kunnen bieden in termen van People, Planet & Profit. Hiervoor is ENGIE actief op zoek naar samenwerkingsrelaties in de gehele waardeketen, waarin gevraagd én ongevraagd waarde wordt gecreëerd voor de klant, ENGIE en leveranciers.”

Vanuit de behoefte om onze waarde in termen van MVO meetbaar te maken, gaan we proactief op zoek naar een (lange termijn) relatie met leveranciers die aantoonbaar een bijdrage kunnen leveren aan de duurzame oplossing voor de klant. We staan daarbij open voor relevante innovaties van leveranciers. Een ambassadeursteam gaat in 2018 aan de slag met de ontwikkeling van de ketenaanpak, waarbij ook doelstellingen, KPI’s en de weg ernaartoe worden vastgelegd. De bestaande MVI-werkgroep sluit hierbij aan.

Leveranciersgesprekken en -beoordeling

In 2017 heeft de MVI-werkgroep leveranciersgesprekken gevoerd met als doel leveranciers, die (strategisch) van waarde kunnen zijn, zowel aan ons te binden als ook uit te dagen op duurzaamheidsgebied. De kennis en kunde van deze leveranciers kan ENGIE vervolgens gebruiken om haar duurzame proposities in de markt te zetten. Naast de gevoerde gesprekken is het leveranciersbeoordelingsproces herzien. Daarbij zijn duurzaamheidscriteria expliciet toegevoegd. We onderzoeken hoe dit proces ons kan helpen om leveranciers te vinden die bij passen bij de ambitie die wij nastreven.

Dialoog met leveranciers biedt grote kansen

Lees meer

Gegronde keuzes in samenwerkingen

Lees meer

ABB, Technische Unie en Legrand gaan samen met…

Lees meer