MVO
Markt

Wij zijn in staat zelf duurzaam energie te produceren en te leveren, nieuwe integrale oplossingen mogelijk te maken en (energie)besparingen te realiseren. Deze combinatie van energie- en technische diensten geeft ENGIE een unieke positie in de markt. Van daaruit helpen we klanten invulling te geven aan de eisen die de maatschappij aan hen stelt. Daardoor wordt hun continuïteit en winstgevendheid vergroot.

Een voorbeeld van een integrale oplossing is de aanpak waar de klant ten eerste onnodig energieverbruik voorkomt, ten tweede energie bespaart door slimmer verbruik en ten derde het resterende verbruik verduurzaamt. We boeken daarmee resultaat in de hele keten en werken dan ook vanuit de ambitie die we onder Ketenverantwoordelijkheid hebben geformuleerd:

“Om haar verantwoordelijkheid te nemen in de keten, ambieert ENGIE om de meest duurzame oplossingen in de markt aan te kunnen bieden in termen van People, Planet & Profit. Hiervoor is ENGIE actief op zoek naar een lange termijn samenwerkingsrelatie in de gehele waardeketen, waarin gevraagd én ongevraagd waarde wordt gecreëerd voor de klant, ENGIE en leveranciers.”

We gaan actief op zoek naar en anticiperen op vragen en issues die klanten hebben omtrent MVO, om hen daarmee de juiste oplossing op het juiste moment te kunnen bieden. Daarbij willen we inzichtelijk maken welke waarde we creëren in termen van MVO. In de ketenaanpak worden de klantbehoeften bovendien ook doorvertaald naar de leveranciersmarkt. Hiervoor is in 2019 een nieuw beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen opgesteld.