MVO
Betrokkenheid

ENGIE is zich bewust van haar positie in en verantwoordelijkheid richting de maatschappij. We stellen onze medewerkers graag in staat om bij te dragen aan het verduurzamen van de maatschappij en daarmee waarde toe te voegen aan de gemeenschap. Daarbij vinden we het belangrijk om lokale initiatieven te stimuleren.

Hoewel we op het gebied van maatschappelijke initiatieven en betrokken medewerkers nog geen lange termijn ambitie hebben geformuleerd en de bijbehorende structurele aanpak dan ook nog niet is ontwikkeld, zijn we er wel van overtuigd dat als een initiatief dichtbij je core business ligt, je meer verschil kunt maken. Je kunt dan als organisatie écht iets betekenen. Of het nu met kennis is, financiële ondersteuning of door het leveren van handjes: vrijwilligerswerk door medewerkers. Medewerkers zullen zich ook meer verbonden voelen met het initiatief en eerder een betrokken bijdrage leveren.

2018: Power2Act

Activiteiten die we het afgelopen jaar binnen dit thema hebben uitgevoerd zijn onder andere de Sustainable Business Challenge en een Green Quest missie bij de Hanzehogeschool in Groningen. In 2018 willen we dit thema goed beleggen binnen de organisatie, zodat een planmatige aanpak kan worden opgestart. Daarbij adopteren we het Power2Act programma vanuit de Business Unit Benelux en geven dat een Nederlandse invulling. Power2Act steunt opmerkelijke initiatieven uit het verenigingsleven, waarbij medewerkers van ENGIE actief betrokken zijn als vrijwilliger. Power2Act heeft inmiddels meer dan honderd projecten ondersteund, waaronder een welzijnscentrum dat therapie aanbiedt aan patiënten met kanker, een boerderij die kinderen met een beperking in contact brengt met dieren en een sportclub voor visueel gehandicapten.