MVO
Betrokkenheid

ENGIE is zich bewust van haar positie in en verantwoordelijkheid richting de maatschappij. We stellen onze medewerkers graag in staat om bij te dragen aan het verduurzamen van de maatschappij en daarmee waarde toe te voegen aan de gemeenschap. Daarbij vinden we het belangrijk om lokale initiatieven te stimuleren.

Bij ENGIE zijn we er van overtuigd dat als maatschappelijke initiatieven dichtbij de core business ligt, je meer verschil kunt maken. Je kunt dan als organisatie écht iets betekenen. Of het nu met kennis is, financiële ondersteuning of door het leveren van handjes: vrijwilligerswerk door medewerkers. Medewerkers zullen zich ook meer verbonden voelen met het initiatief en eerder een betrokken bijdrage leveren.

ENGIE Doet!
Activiteiten die we het afgelopen jaar wederom binnen dit thema hebben uitgevoerd zijn onder andere de Sustainable Business Challenge en The Green Quest. Hiernaast werd bij ENGIE energie al gewerkt met het ENGIE Doet! programma, waarin collega's een aanvraag kunnen indienen voor ondersteuning bij sociale initiatieven. Afgelopen jaar is gewerkt aan de opschaling van dit programma, en in 2020 zal het ter beschikking gesteld worden voor alle Nederlandse ENGIE entiteiten.