We zitten middenin een wereldwijde energietransitie

In de komende decennia maken bedrijven, instellingen en consumenten de overgang van een fossiele naar een volledig duurzame energiehuishouding. Wij zien elke dag hoe er voortdurend wordt gewerkt aan het realiseren van baanbrekende, duurzame technologische oplossingen. We zijn ons ervan bewust dat we voor een fundamentele systeemverandering staan: de creatie van een energie- en CO2-neutrale maatschappij met een circulaire economie.

Een grote opgave, waarbij we ons richten op diverse maatschappelijke ontwikkelingen met een grote impact: de energietransitie, verduurzaming, digitalisering en veranderende verhoudingen, oftewel nieuwe netwerkstructuren en samenwerkingsverbanden. Om te werken aan een betere wereld moeten we daadwerkelijk stappen zetten. We vinden het passen bij ons bedrijf dat we het begrip ‘duurzaamheid’ al jaren geleden concreet hebben vertaald naar vier essentiële aspecten: mens, milieu, markt en maatschappij. Daarbij meten én verbeteren we continu onze eigen impact. We zijn transparant in onze bedrijfsvoering en zijn daarover voortdurend in gesprek met onze stakeholders. Wederzijdse motivatie en inspiratie, daar draait het om. Samen vinden we zo telkens weer slimmere, betere en duurzamere oplossingen.

Als managementteam van ENGIE Services Nederland verbinden wij ons er aan om duurzame ontwikkeling te stimuleren binnen onze organisatie en bij onze stakeholders.

Han Blokland, CEO ENGIE Nederland

Doelstellingen

MVO-verslag

The Green Quest

CO2-Prestatieladder

Duurzame mediapartners