Dankzij integratie van techniek en ICT helpt ENGIE de kwaliteit van uw dienstverlening binnen uw instelling en bij zorg op afstand te verhogen.

Als aanbieder van zorg wilt u de zorg zo goed mogelijk afstemmen op de situatie van uw cliënten en patiënten. Ook als uw cliënt of patiënt zich op afstand bevindt. Een slimme integratie van techniek kan veelal bijdragen aan verbetering van uw dienstverlening.

Door verschillende technische systemen gecombineerd met de juiste ICT voorzieningen naadloos aan te sluiten op de processen, is vaak winst te behalen. Onze experts voorzien u graag van advies om dankzij slimme, geïntegreerde toepassing van techniek  en ICT uw servicelevel en rendement, de veiligheid en efficiency, én het comfort van uw patiënten en cliënten te verhogen.

Integreren systemen gebouwbeheer

Met de gebouwbeheerssystemen in uw ziekenhuis of verpleegtehuis regelt u zaken als warmte, licht en lucht in het gebouw. Andere systemen ondersteunen uw personeel en maken cliënten zelfstandiger. Deze oplossingen worden nog maar al te vaak stand-alone toegepast, terwijl ze vaak door verbinding met elkaar efficiency en kostenbesparing kunnen opleveren. Door de integratie van alle functionaliteiten in één ICT oplossing vereenvoudigen wij de interactie met techniek.

Technische verbinding gebouwbeheer en zorg op afstand

Wij kijken naar uw gebouw als geheel en naar al uw technische installaties en hoe die maximaal uw proces kunnen faciliteren. Zodat u in de toekomst met zo min mogelijk verschillende systemen werkt. Dat maakt het een stuk overzichtelijker voor iedereen en u verhoogt tegelijk de kwaliteit van uw dienstverlening , zowel binnen de muren van uw instelling als voor zorg op afstand. Want ENGIE verbindt ook uw systemen voor gebouwbeheer en zorg op afstand, waarbij het zorgproces en de wens van cliënten voor ons altijd centraal staat. Onze experts nemen alles stap voor stap met u door. Samen lossen we uw technische vraagstuk op vanuit uw zorgproces – hoe complex ook – in het belang van uw patiënten en cliënten.  

Voordelen van onze ‘Zorg & ICT’-dienstverlening:

 

Contact
Brochure Healthcare