Healthcare
Ons verhaal

De zorgsector verandert. Maar belangrijke behoeftes, zoals patiëntveiligheid, continuïteit en kwaliteit, blijven. In het nationale - én internationale - zorgdebat zoekt men naar antwoorden op vragen als: hoe garanderen we continue bedrijfsvoering op het hoogste niveau? Hoe blijven we voorop lopen op het gebied van nieuwe technologische ontwikkelingen? Wat zijn duurzame oplossingen om intelligente infrastructuren voor ons te laten werken?

Iedere situatie is anders

Het is onze missie om gefragmenteerde behoeftes om te zetten in geïntegreerde oplossingen op maat, waarbij aandacht voor de patiënt centraal staat. De ontwikkelingen in de zorgsector volgen elkaar in snel tempo op en ENGIE helpt u graag om uw weg te vinden. Daarom leveren wij innovatieve en duurzame oplossingen op maat. Onze technische dienstverleners begrijpen zowel de zorg als de techniek: we zijn altijd aanwezig voor technisch support zodat alle dagelijkse werkzaamheden door kunnen gaan en de continuïteit gewaarborgd blijft.

In co-creatie met onze opdrachtgevers en partners creëren we toegevoegde waarde. Van advies, ontwerp, realisatie van installaties tot onderhoud, inspectie en exploitatie. ENGIE helpt op het gebied van innovatieve zorgconcepten, denkt mee over kostenbesparingen en draagt zorg voor de toekomst van uw ziekenhuis. 

Dit hebben we o.a. gedaan voor:

Samenwerken voor zorginnovatie

De zorg kent geen ‘aan’ of ‘uit’ knop. Iedere minuut van de dag zijn uw medewerkers op de been om mensenlevens te redden. Altijd scherp, proactief en alert. Zij hebben slechts één seconde om te bepalen wat er moet gebeuren in een noodsituatie. Om ervoor te zorgen dat uw medewerkers op technologisch vlak niet gehinderd worden om hun werk gericht, doeltreffend en professioneel kunnen uitvoeren, zijn wij er.

Transparant partnership

ENGIE ondersteunt ziekenhuizen en zorginstellingen. We staan voor een transparant partnership en duidelijke samenwerking: we kiezen voor een integrale aanpak. Proactief kennis delen en verbinden zijn daar belangrijk onderdelen van. Binnen ENGIE is er breed nagedacht over een snelle en makkelijke manier om onze Healthcare-kennis te bundelen en inzichtelijk te maken. Dit platform is een bruggenbouwer voor alle informatie die binnen ENGIE beschikbaar is.