Healthcare
Duurzaamheid

Voldoet uw zorgorganisatie aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en de Green Deal 2.0? Ziet u de wereld om uw heen veranderen: mondiale verstedelijking, de groeiende vraag naar duurzame zorg, uitputting van fossiele bronnen en klimaatuitdagingen staan hoog op de agenda. Om patiënten de beste zorg en veiligheid te blijven bieden, moet de zorgsector zich aanpassen aan een veranderende omgeving. Samen met haar klanten bedenkt ENGIE duurzame oplossingen om energie te besparen, uw installaties efficiënter te maken en groene energie te gebruiken. 

Nu. Voor de dag van morgen.

Samen sparren over de duurzame toekomst van uw ziekenhuis? ENGIE is uw end-to-end partner bij de duurzaamheidstransitie: we ontwerpen en implementeren een strategische routekaart voor uw zorgorganisatie op basis van een nauwe samenwerking in lijn met uw eigen ambities.

Fase 1 - Evaluatie van de kansen die duurzaamheid biedt

  • Uw behoeften, de doelen en het strategie begrijpen
  • Evalueren hoe duurzaamheid uw strategie een boost kan geven en waarde kan creëren
  • Ontwikkelen van het ‘hoe en waarom’ van uw duurzaamheidsprogramma
  • Duurzaamheidsdoelstellingen ontwikkelen en scenario’s bepalen 

Fase 2 - Roadmap

  • Afstemmen ‘hoe’ de visie wordt uitgevoerd door uitvoerbare kansen te bepalen
  • Prioriteiten stellen en kansen omschrijven op basis van kwantitatieve analyses
  • Prioriteren van oplossingen op basis van een betrouwbare businesscase

Fase 3 - Implementatie & monitoring

  • Roadmap toepassen
  • Realisatie: implementatie van duurzame technische oplossingen
  • Monitoring: Het blijven meten van de parameters die we willen realiseren

Verduurzamingstraject vanuit een integrale aanpak

We kiezen voor een integrale aanpak waarbij alle disciplines in en rondom het ziekenhuis of zorginstelling worden meegenomen. Het gaat om gedeeltelijke of gehele ontzorging bij de aanpak van de verduurzamingsdoelstellingen. Samen sparren over de duurzame toekomst van uw ziekenhuis? Neem contact op met onze collega's.