Als technisch expert in uw bouwteam voorziet ENGIE u van kosteneffectieve, toekomstbestendige technische oplossingen.

U heeft plannen om te bouwen of verbouwen. Vanzelfsprekend verlangt u hoge kwaliteit, zodat u de beste zorg kunt leveren aan uw patiënten en cliënten. Omdat bouwen niet uw corebusiness is, is het verstandig om experts bij uw bouwvraagstuk te betrekken. Publiek Private Samenwerking (PPS) is dan een aantrekkelijke mogelijkheid. PPS draait om de optimale verdeling van expertise, verantwoordelijkheden en risico’s tussen publieke en marktpartijen tegen marktconforme prijzen. Opdrachtnemers (architect, bouwer, installateur, facilitair dienstverlener, financier) verenigen zich in een bouwteam dat verantwoordelijk is voor de realisatie, financiering en exploitatie van een gebouw. ENGIE neemt graag plaats in uw bouwteam als technisch expert. We voorzien u van kosteneffectieve, toekomstbestendige technische oplossingen. Doordat we vanaf het begin betrokken zijn bij het proces profiteert u maximaal van onze ruime kennis en ervaring.  

Meerwaarde van een bouwteam

Binnen een PPS-constructie betaalt de gebruiker een beschikbaarheidsvergoeding zodra het project is opgeleverd. Voor deze vergoeding krijgt de gebruiker de beschikking over een op maat gemaakt gebouw, inclusief diensten, zoals technisch onderhoud, schoonmaak, beveiliging en receptie. Het is in het belang van het bouwteam om oplossingen te bedenken die op de lange termijn kosten besparen en kwaliteit garanderen. Zij zijn namelijk voor langere tijd verantwoordelijk voor de kwaliteit van het gebouw en de geleverde diensten. Dit levert de gebruiker meerwaarde op in de vorm van een betere kwaliteit tegen gelijke kosten of eenzelfde kwaliteit tegen lagere kosten.

Onze specialisten in uw bouwteam

Met onze specialisten in uw bouwteam wordt het technische installatie- en energieconcept al in het voortraject uitgewerkt, in nauw overleg met de gebruikers en de architect. Zo worden techniek en energiebesparing geen sluitpost, maar een onderdeel van het gebouw. Wij kijken daarbij naar gebruiksvriendelijkheid, duurzaamheid en het beste lange termijn rendement.

Voordelen van een bouwteam met onze experts

De voordelen van het opnemen van onze technische experts in uw bouwteam of bouwconsortium zijn:

Contact
Brochure Healthcare