Een comfortabel, duurzaam en veilig gebouw. De grote facilitaire uitdaging is het optimaal inzetten van de faciliteiten die een gebouw biedt, tegen zo laag mogelijke kosten.

ENGIE helpt u een aangenaam klimaat te realiseren in uw kantoor, gebouw of instelling, tegen minimale kosten. Met aandacht voor energy-efficiency en asset efficiency weten wij zo een winstgevende situatie voor u te creëren.

Vaak beschikt een organisatie of instelling over verschillende systemen voor bijvoorbeeld comfort, communicatie en veiligheid. Hier liggen kansen. Door deze systemen met elkaar te verweven, is vaak winst te behalen. Denk bijvoorbeeld aan het automatisch instellen van functies die op elkaar reageren, zoals het aan- en uitschakelen van het licht op het moment dat iemand zijn computer aan of uit zet.

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden om techniek efficiënt en waardetoevoegend in te richten. Onze experts nemen voor het maken van de juiste keuze de totale besturingsfilosofie onder de loep, bekijken de initiële kosten en richten ook een blik op de toekomst.

Total life cycle: bouwen met oog op de toekomst

Door oog te hebben voor de toekomst, voorkomt u namelijk onverwachte uitval of kosten, en bent u uiteindelijk voordeliger uit. Niet voor niets houden onze experts bij het ontwerp en bouwen van installaties al rekening met de exploitatie ervan. Zo kiezen we bijvoorbeeld voor materialen die in de onderhoudsfase makkelijk zijn aan te vullen of plaatsen we opnameapparatuur om een installatie te monitoren. Op die manier leveren investeringen in toekomstbestendig gebouwbeheer aan de voorkant, aan de achterkant besparingen op. Onze experts brengen het langetermijnperspectief graag voor u in kaart.

Meer weten over onze technische dienstverlening? 

Wilt u weten hoe wij uw gebouw technisch efficiënt, effectief, duurzaam én kostenbesparend kunnen inrichten? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met een van onze regiobedrijven.

Voordelen van geïntegreerd gebouwbeheer van ENGIE

Ook interessant voor gebouweigenaren, -beheerders en/of –gebruikers

 

Contact
Vind hier de ENGIE-
vestiging in uw buurt