Co-locatie, server hosting en housing. Naast het ontwerpen, bouwen en renoveren van datacenters, beschikt ENGIE ook over eigen datacenters.

Als co-locating- en infrastructuurprovider bieden wij hier onder meer housingfaciliteiten voor ict. U kunt hier zowel suites als CPU, memory en storage huren. Onze datacenters beschikken over TIER III-classificatie, zodat  we u de nieuwste en meest energie-efficiënte technologie kunnen leveren. Deze TIER III-classificatie betekent bovendien dat we een zeer hoge beschikbaarheid bieden van 99,982%. De state-of-art koel- en energie-installaties binnen onze datacenters resulteren in maximale energie-efficiëntie en een ideale omgeving voor uw bedrijfskritische apparatuur. 

Diensten

In ons datacenter bieden wij housingfaciliteiten aan, waarbij u zeggenschap houdt over uw ict-diensten en hardware. De housingfaciliteiten bestaan uit het aanbieden van gemeenschappelijke of private dataruimtes (suites). ENGIE voorziet in de energie- en koelvoorziening, beveiliging en brandpreventie. U kiest zelf een provider voor de verbinding van de door u gewenste locatie naar ons datacenter. Tevens kunt o.a. ‘hands-on’-diensten afnemen, waarmee we voor u een ‘virtueel’ datacenter kunnen realiseren. Hierdoor is het voor u niet langer noodzakelijk het datacenter fysiek te bezoeken.

Naast housing bieden wij, middels Infrastructure as a Service (IaaS), de volledige hardware  en het beheer tot en met de hypervisor. In dit geval huurt u dus CPU, memory of storage in plaats van vierkante meters.

Beschikbaarheid en betrouwbaarheid

Om databeschikbaarheid en betrouwbaarheid in het geval van calamiteiten te kunnen garanderen biedt ENGIE Disaster Recovery as a Service (DRaaS). Hiermee kan data enerzijds van uw datacenter naar een ENGIE-datacenter hersteld worden of van een ENGIE-data center naar een datacenter in het grid. Daarnaast biedt ENGIE twinning, waarmee dezelfde diensten vanuit twee geografisch gescheiden locaties, nationaal of internationaal, aangeboden worden.

Het datacentergrid van ENGIE bestaat op dit moment uit drie eigen datacenters (Maastricht-Airport, Crealys (Isnes, België), Roermond) en meerdere partnerdatacenters. Door het juiste gebruik van connectivity en virtualisatietechnieken verdelen we alle data over meerdere datacenters. Mocht een datacenter uitvallen, dan nemen de andere het over. Op die manier realiseren we een nog hogere uptime.

Continuïteit, flexibiliteit en veiligheid

De temperatuur, luchtvochtigheid en energieverbruik wordt automatisch gemonitord om de uptime van het datacenter te kunnen garanderen. Daarnaast bieden wij, als onderdeel van moederbedrijf ENGIE, de nodige financiële en economische draagkracht.

De datacenters zijn uitgerust met een uitgebreide 24x7-bewaking en ingedeeld in zogenaamde schillen (beveiligingszones). Elke schil is uitgerust met adequate fysieke beveiligingsmaatregelen om hiermee, indien noodzakelijk, een optimale reactietijd te garanderen. ENGIE is gecertificeerd op o.a. ISAE 3402, ISO 27001 en ISO 9001.

Om flexibiliteit om te groeien te behouden, is de energiecentrale buiten het datacenter geplaatst, waarmee de centrale infrastructuur gescheiden is van de computerzalen. Bovendien zijn alle suites gebouwd volgens het box-in-box principe en daardoor dus ook flexibel.

Connectiviteit

De datacenters zijn carrierneutraal. Dit betekent dat alle providers zich binnen de datacenters kunnen connecteren. Met dark-fiber glasvezelaansluitingen worden zeer snelle netwerk-verbindingen gerealiseerd. Meerdere providers en geografisch gescheiden connectivity paden geven bovendien de mogelijkheid tot redundantie.

Vanuit euregionaal oogpunt bestaat de mogelijkheid om aan te sluiten op diverse internetexchanges (DE-IX, NLIX, NDIX, B-NIX). Internationaal gezien is het mogelijk te ontsluiten middels de cloudhub met bijvoorbeeld Azure, Amazon en Google.

Duurzame technologie

Door een uitgekiende regeling van de koelsystemen in relatie tot het verloop van de buitentemperatuur wordt voor het koelen optimaal gebruik gemaakt van de buitenlucht. Zo gaan we efficiënter met energie om, waardoor de belasting van het milieu wordt beperkt. Door lokale innovatieve oplossingen toe te passen voor de opwekking, distributie, opslag, conversie en het gebruik van groene energie, wordt een PUE van 1.27 behaald. ENGIE is in Nederland marktleider op het gebied van deze toepassingen. De kennis en ervaring worden ingezet voor de verdere verduurzaming van haar datacenters. Om dit te onderschrijven steunt ENGIE Data Center Solutions “THE GREEN GRID” en conformeert het zich aan de “European Code of Conduct on Data Centres Energy Efficiency”. ENGIE is bovendien gecertificeerd voor ISO 14001 en de CO2-prestatieladder (niveau 5).

Contact