ENGIE - uw Integrated Solutions Provider

Het belang van de Agro- & Foodsector groeit nog altijd dankzij de toenemende wereldbevolking, vergrijzing en groeiende vraag naar gezondere voeding. Dit biedt vanzelfsprekend vele kansen voor u als ondernemer in deze sector. Ondernemerschap, kennis van de markt én het verbinden van de juiste partners aan uw bedrijf zijn essentiële succesfactoren waarmee u deze kansen kunt verzilveren. Wij helpen u daarbij. Onze specialisten wisten al vele bedrijven te voorzien van innovatieve, technische oplossingen die de bedrijfsvoering aantoonbaar verbeterden en de winstgevendheid vergrootten.

Lage marges en hoge eisen aan kwaliteit en productiesnelheid dwingen u om uw productieprocessen steeds efficiënter en effectiever in te richten. Tegelijkertijd staan veiligheid en duurzaamheid meer in de belangstelling dan ooit. ENGIE begrijpt dit spanningsveld als geen ander en kent haar weg binnen de Agro- en Foodsector. Onze oplossingen stellen u in staat flexibel in te spelen op de steeds veranderende marktvraag. Wij helpen u binnen de kaders van de wetgeving uw processen te innoveren, om zo de productiviteit te verhogen, kosten te verlagen en op die manier uw rendement te vergroten.

Hoe kan ENGIE u hierbij helpen?

ENGIE helpt u uitdagingen om te zetten in kansen. Samen met u gaan wij deze technische uitdagingen aan en helpen wij u bij het realiseren van uw doelstellingen op de volgende gebieden:

Onze specialisten staan u graag bij met raad en daad. Zij brengen uw situatie in kaart, adviseren u over de meest lucratieve oplossing en stellen u zo in staat processen te optimaliseren en aan de marktvraag te kunnen blijven beantwoorden. Dat onze duurzame aanpak loont, bewezen wij al bij meerdere opdrachtgevers in deze sector. Nieuwsgierig naar onze ervaringen en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.   

Meer over onze oplossingen vindt u hieronder:

 

Industriële automatisering helpt Agro, Food & Feed vooruit

Opdrachtgevers verwachten hoge kwaliteit en flexibiliteit van u. Internationale wet- en regelgeving noopt u om voortdurend te investeren in kwaliteit en veiligheid. Tegelijkertijd krijgt de Agro- en Foodsector te maken met vergrijzing van technisch personeel. Om nog meer resultaat uit uw corebusiness te halen én aan de marktvraag en regelgeving te blijven voldoen, loont het om te investeren in technologie.

Technologie helpt u uw bedrijf efficiënter en effectiever in te richten. Technische en digitale systemen maken het mogelijk om waardevolle proces- en productinformatie te verzamelen en uw bedrijfsproces te verduurzamen. Op die manier verhoogt de techniek de productiviteit van uw bedrijf en verspilt u bovendien aanzienlijk minder grondstoffen. Door het proces te automatiseren levert u een stabiele hoge productkwaliteit en kunt u tot wel 40% besparen in uw energiekosten.

Automatisering geeft een rijke bron van managementinformatie, waardoor u effectiever, efficiënter en zuiniger kunt produceren. Een ander voordeel  is dat u kostenverantwoord, aantoonbaar duurzamer en met een groter rendement kunt produceren.

Waarom industriële automatisering van ENGIE?

Bij ENGIE Industrial Automation werken wij continu aan het verbeteren en vernieuwen van automatisering, om samen met u de stap te zetten naar duurzamer, efficiënter en effectiever produceren. Afgestemd op de volledige keten bieden wij u automatiseringsoplossingen die helpen uw processen te optimaliseren.

ENGIE uw Integrated Solutions Provider

Passend onderhoud en beheer is van strategische waarde voor de voedingsmiddelenindustrie

De exportwaarde binnen de Agro- en Foodsector groeit jaarlijks. Tegelijkertijd stelt de internationale wet- en regelgeving steeds hogere eisen aan producten en het productieproces in de voedingsmiddelenindustrie. Standaardisatie, voedselveiligheid en verplichte verduurzaming maken onderhoud uitdagender. Door onderhoud en beheer structureel in uw processen en organisatie in te bedden, bent u beter in staat te voldoen aan de vele eisen in de gehele keten én beheerst u de kosten gemakkelijker. Zo kunt u continuïteitsverbetering waarborgen en dat levert u een lager energieverbruik en een hoger rendement op.

Waarom ENGIE?

ENGIE draagt binnen de productieomgeving op verschillende manieren bij aan het behalen van continuïteitsverbetering, een hoger rendement en lager energieverbruik. Wij doen dat door middel van de inzet van:

ENGIE uw Integrated Solutions Provider

Duurzame koeling: milieuvriendelijk, zuinig koelen met behoud van productkwaliteit

Voedselveiligheid en hoge productkwaliteit zijn essentieel voor het runnen van een succesvol bedrijf in de Agro- en Foodsector. Koeling levert een belangrijke bijdrage aan de productkwaliteit. Van de wereldvoedselproductie gaat bijvoorbeeld een derde verloren door gebrekkige koeling. Duurzame koeling en duurzame productiemethoden zijn een must voor behoud van topkwaliteit en beschikbaarheid van voedsel.

Koelinstallaties verbruiken veel energie en draaien nog vaak op synthetische koudemiddelen. Deze synthetische koudemiddelen zijn zwaar belastend voor het milieu en worden daarom op korte termijn volledig uitgebannen. Het is dan ook de hoogste tijd voor de overstap naar duurzaam koelen. Zo behouden uw producten hun kwaliteit maximaal en verlaagt u de impact op het milieu. Ook levert dit u een energiebesparing tot 30% op. Vanwege de geplande uitfasering van synthetische koudemiddelen waarborgt u met de overstap naar duurzaam koelen bovendien de toekomstbestendigheid van uw bedrijf.

Waarom duurzame koeling van ENGIE?

ENGIE Refrigeration ontwikkelt, installeert en onderhoudt milieuvriendelijke koelinstallaties. Deze koelinstallaties stellen u in staat om met minder gebruik van energie uw producten langer te conserveren. Het resultaat is meer flexibiliteit. Uw leveringen kunnen met behoud van kwaliteit gespreid worden over langere periodes. Zo creëert u ruimte om, bijvoorbeeld, uw oogst pas te verkopen op het moment dat dit economisch het meest gunstig is.

ENGIE Refrigeration biedt u oplossingen die passen bij de aard van uw onderneming en de markt waarin u opereert. Ons uitgangspunt is dat duurzame koeling bijdraagt aan betere bedrijfsresultaten door het realiseren van hogere opbrengsten en lagere kosten. Klik hier voor alle mogelijkheden van ENGIE Refrigeration en bekijk de voordelen die het u kan opleveren!

 ENGIE uw Integrated Solutions Provider

Duurzaam produceren: van plicht naar profijt

Consumenten verwachten steeds meer dat de gehele voedselketen duurzaam produceert om zo het beslag op schaarse grondstoffen, energie en water zoveel mogelijk te beperken. Ook de overheid heeft hier duidelijke richtlijnen voor gegeven. Als u duurzaam produceren ook wilt incorporeren in uw organisatie en uw investeringen wilt legitimeren, moet u ervoor waken dat investeringen niet ten koste gaan van uw core business. 

Van duurzaam produceren naar duurzaam ondernemen

De overheid stelt subsidie beschikbaar voor investeringen in energiezuinigheid en CO2-reductie. Niet alleen om bedrijven te motiveren tot energie- en milieubesparing, maar onder andere ook ter motivatie van het zelf opwekken van duurzame energie. De overheid stelde hiervoor samen met brancheorganisaties en ondernemers de Meerjarenafspraken Energie (MJA3) op en inmiddels hebben al meer dan veertienhonderd bedrijven zich aangesloten bij deze afspraken.

Waarom duurzaam produceren met ENGIE?

ENGIE helpt u aan deze afspraken te voldoen door duurzaamheidsoplossingen te ontwikkelen en de effecten daarvan inzichtelijk te maken. We helpen u bovendien de benodigde technologie te implementeren en de resultaten te monitoren. ENGIE is de enige partij in Nederland die kennis heeft van energie, water, afval én technologie. Wij maken een integrale scan van uw bedrijf en laten u zien wat investeren in duurzaamheid u oplevert. Wij geven u inzicht in oplossingen, brengen kansen en risico’s in kaart en laten u zien wat dit voor uw winstgevendheid betekent. Ook helpen we u graag bij het implementeren van onze adviezen en de financiering ervan.

Wij helpen u duurzaamheid en winstgevendheid met elkaar te combineren door de volgende thema’s in te zetten:

ENGIE uw Integrated Solutions Provider

Contact
Referenties